Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

203814 Ontwikkeling horecavoorziening en exploitatie horeca Grote Rietplas te Emmen

Buyer

Gemeente Emmen http://gemeente.emmen.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Tom Pals

06 30 34 33 15

tom.pals@secgroep.nl

Information

Description:
Aan de noordoostzijde van de Grote Rietplas is plek voor een horecavoorziening - met de mogelijkheid voor een inpandige bedrijfswoning - van maximaal 500 m2. De gemeente Emmen ('de gemeente'), die eigenaar en beheerder is van de grond rondom de Grote Rietplas, is daarom op zoek naar een projectontwikkelaar, horecaondernemer of een combinatie daarvan met wie zij een erfpachtovereenkomst kan sluiten. Een betrouwbare ondernemer (of een groep van ondernemers) die een horecavoorziening voor eigen rekening en risico ontwikkelt en die het pand exploiteert voor horecadoeleinden. Op zodanige wijze dat de recreatieve waarde van het gebied wordt vergroot en dat meerwaarde wordt gerealiseerd voor bezoekers en omwonenden.

Om een ondernemer of een combinatie van ondernemers te selecteren is de gemeente een niet-openbare aanbestedingsprocedure (aanbesteding met voorselectie) gestart. Doel van de procedure is om marktpartijen op een transparante en non-discriminatoire wijze in de gelegenheid te stellen om mee te dingen naar het verkrijgen van het erfpachtrecht.
Documents:

Horeca Grote Rietplas - Bijlage A1 - Aanmeldingsformulier.docx 1335 Kb

Download

Preview

Horeca Grote Rietplas - Bijlage A2 - Uniform Europees Aanbestedingsdocument.pdf 2098 Kb

Download

Preview

Horeca Grote Rietplas - Bijlage A3 - Verklaring aansprakelijkheden bij combinatievorming.docx 1332 Kb

Download

Preview

Horeca Grote Rietplas - Bijlage A4 - Opgaveformulier referenties.docx 1334 Kb

Download

Preview

Horeca Grote Rietplas - Bijlage A5 - Procedurevoorwaarden.docx 37 Kb

Download

Preview

Horeca Grote Rietplas - Bijlage A6 - Kaveltekening.pdf 63 Kb

Download

Preview

Horeca Grote Rietplas - Bijlage A7 - Kavelpaspoort.pdf 219 Kb

Download

Preview

Horeca Grote Rietplas - Bijlage A8 - Concept erfpachtovereenkomst.pdf 528 Kb

Download

Preview

Horeca Grote Rietplas - Bijlage A9 - Algemene Uitgiftevoorwaarden gemeente Emmen, 5e editie.pdf 494 Kb

Download

Preview

Nota van Inlichtingen selectiefase (1).pdf 120 Kb

Download

Preview

Selectieleidraad horeca Grote Rietplas.pdf 2643 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed with Preselection
Selection phase:
6 Jul 2022 14:00 — 8 Sep 2022 10:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2404.0, Page times (ms) Server init:4 load:84 prerender:89 Total:94 Browser , (100.28.0.143 - 7)