Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

206464 Specialist grondzaken en gemeenschappelijke tuinen - cluster SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Jasmin Leito

010-2671050

j.leito@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Specialist grondzaken en gemeenschappelijke tuinen
 • Cluster: Stadsontwikkeling
 • Korte omschrijving van de opdracht:

Jij bent van het opstellen van overeenkomsten voor een groene stad. Door jouw juridische kennis en sterke onderhandelingsvaardigheden komen de gemeenschappelijke tuinen tot bloei. Dit doen we voor de Rotterdammers van de toekomst.
 
 • Werklocatie: Wilhelminakade 179
 • Thuiswerkbeleid: Te bepalen door de opdrachtnemer
 • Startdatum: Z.s.m, naar verwachting begin september 2022
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 16
 • Duur opdracht: 12 maanden 
 • Verlengingsopties: 1 x 12 maanden 
 • FSK: 12
 • Tariefrange: €120 - €135
 • Afwijkende werktijden: n.v.t.
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 35. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Ja, ook doorleenconstructies zijn toegestaan.

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. 
Documents:

Specialist grondzaken en gemeenschappelijke tuinen def.docx 124 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
24 Aug 2022 10:28 — 31 Aug 2022 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2301.0, Page times (ms) Server init:5 load:81 prerender:96 Total:101 Browser , (18.232.31.206 - 7)