Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

206509 Procesmanager Circulair - Cluster SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Carmen van Hoorn

00

c.vanhoorn@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Procesmanager Circulair
 • Cluster: Stadsontwikkeling
 • Korte omschrijving van de opdracht:

Als Ingenieursbureau (hierna: IBR) zijn we voortdurend in beweging. Maatschappelijke thema's en veranderende werkwijzen in de bouwketen noodzaken ons hier toe. Hier ontstaat een mooie kans voor jou! Jij als procesmanager helpt ons komend jaar om het Uitvoeringsprogramma Circulair Bouwen IBR in te bedden in de werkwijze van het IBR.
 
 • Werklocatie: Zelf te bepalen
 • Startdatum: Z.s.m naar verwachting medio september 2022
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 16 - 24 uur
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: Geen
 • FSK: 13
 • Tariefrange: €110 - €125
 • Afwijkende werktijden: N.v.t.
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 35 op locatie of via MS Teams. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Ja, ook doorleenconstructies toegestaan

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat.
Documents:

Functieprofiel Proecesmanager Circulair.docx 125 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
22 Aug 2022 12:12 — 30 Aug 2022 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2301.0, Page times (ms) Server init:9 load:89 prerender:94 Total:99 Browser , (18.232.31.206 - 7)