Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

58550 Подмяна (доставка и монтаж) на елементи на съществуващо соларно осветление в детски площадки и площадки за отдих на територията на район "Слатина", Столична община.

Buyer

Столична община http://www.sofia.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Андрей Стаменов

029377530

astamenov@sofia.bg

Information

Description:
Кратко описание: "Изпълнителя следва да извърши дейности по подмяна на елементите на съществуващото соларно осветление с нови, в т.ч.: частична подмяна на светещата част на соларните осветителни тела (соларен панел, батерия и акумулатор), като се използват съществуващите 82 бр. стълбове и цялостна подмяна на 2 бр., съгласно приложени КСС и технически параметри за фотоволтаични осветителни тела. Обектите на територията на район "Слатина", в които следва да бъдат извършени дейностите са:
 • Обект: "Детска площадка и площадка за отдих, УПИ І, кв. 94, местност "Христо Смирненски-Слатина";
 • Обект:  "Детска площадка в УПИ І, кв. 141, местност "Гео Милев";
 • Обект: "Детска площадка в УПИ Х, кв. 181а, местност "Подуяне-Редута";
 • Обект: "Детска площадка в УПИ І, кв. 72, местност "Гео Милев";
 • Обект: "Детска площадка в УПИ ХVІІ, кв. 70А, местност "Гео Милев";
 • Обект:  "Детска площадка в УПИ ХІ, кв. 172, местност "Гео Милев- Подуяне, Редута";
 • Обект: "Детска площадка в УПИ ІІ и УПИ ІІІ, кв. 142, местност "Гео Милев";
 • Обект: "Детска площадка кв. 10-стар, ЖК "Яворов", бл. №№№ 40, 39 и 32;
 • Обект: "Детска площадка в УПИ І, кв. 60а, местност "Слатина ІІ част";
 • Обект: "Детска площадка в УПИ І, кв. 47, местност "Христо Смирненски-Слатина";
 • Обект: "Детска площадка в УПИ І, кв. 75, местност "Гео Милев";
 • Обект: "Детска площадка в УПИ І, кв. 147, местност "Гео Милев";
 • Обект: "Площадка за отдих в УПИ І, кв. 141, местност "Гео Милев";
 • Обект: "Площадка за отдих в УПИ І, кв. 72, местност "Гео Милев";
 • Обект: "Площадка за отдих в УПИ ХХХІ, кв. 26, местност "Гео Милев, Подуяне, Редута, част парк "Гео Милев";
·         Обект: "Площадка за отдих в УПИ ХІІ, кв.244, местност "Христо Смирненски Слатина";
·         Обект: "Площадка за отдих в УПИ ІІ, кв. 66, местност "Христо Смирненски - Слатина";
·         Обект: "Площадка за отдих в квартал 10-стар, ЖК "Яворов", блок 40, 33, 37 и 39";
·         Обект: "Площадка за отдих в квартал 10-стар, ЖК "Яворов", блок 43,45";
·         Обект: "Площадка за отдих в квартал 10-стар, ЖК "Яворов", блок 65, алея 8".
Documents:

КС + параметри.rar 107 Kb

Download

Образци.docx 46 Kb

Download

Preview

Обява.PDF 242 Kb

Download

Preview

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.docx 30 Kb

Download

Preview

Type:
Collection of offers
Published on:
13 Mar 2017 16:49
Offer phase:
14 Mar 2017 8:00 — 28 Mar 2017 16:30
Information about contract:

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2114.0, Page times (ms) Server init:5 load:99 prerender:109 Total:114 Browser , (54.165.57.161 - 7)