Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Станислава Цветкова

029377530

s.tsvetkova@sofia.bg  

Company:

Столична община

Federal Employer Identification Number (FEIN): 000696327

Tax number: BG000696327

http://www.sofia.bg

Default address:

ул. Московска 33

1000 София

Bulgaria (BG)

Published on No. Name Phase Participate until

Published on Negometrix3

132828 Инженеринг проектиране и строителство/ за "Оптимизация на ПСОВ "САДИНАТА" към ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ" Offer phase 21 Oct 2019 16:30 View

Published on Negometrix3

135320 "Доставка на хранителни продукти, освежаващи и тонизиращи напитки за участниците в обработката на протоколите на СИК и приемо-предаването на книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове 2019 г. ОИК, СИК, технически сътрудници, комисия по чл. 445, ал. 7 от ИК" Offer phase 21 Oct 2019 16:30 View

Published on Negometrix3

130457 "Доставка на автовишка и високопроходими автомобили за нуждите на ОП "Управление на общински земи и гори" по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на автовишка (втора употреба) Обособена позиция №2: Доставка на три броя нови високопроходими автомобила" Offer phase 24 Oct 2019 16:30 View

Published on Negometrix3

132856 Избор на изпълнител за осигуряване на информация и комуникация, в изпълнение на проект "Българските общини работят заедно за подобряване качеството на въздуха" life17 ipe/bg/000012 "life ip CLEAN AIR" по Програма LIFE+ на Европейския съюз"3 Offer phase 25 Oct 2019 16:30 View

Published on Negometrix3

133370 "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 12 еднотипни стационарни станции за контрол на качеството на атмосферния въздух за общините: Столична община, община Бургас, община Русе, община Стара Загора, община Велико Търново и община Монтана" Offer phase 28 Oct 2019 16:30 View

Published on Negometrix3

133379 Доставка на лаптоп и мултифункционално устройство за нуждите на проект: проект "Българските общини работят заедно за подобряване качеството на въздуха" life17 ipe/bg/000012 "life ip CLEAN AIR" по Програма LIFE+ на Европейския съюз"3" Offer phase 28 Oct 2019 16:30 View

Published on Negometrix3

128648 "Приготвяне и доставка на готова храна за потребителите на Заведения за социални услуги" Offer phase 29 Oct 2019 16:30 View

Published on Negometrix3

133937 "Пълен инженеринг (проектиране и строителство), доставка и монтаж на системи за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал и в детски и учебни заведения на територията на Столична община, както и тяхното разширяване, за нуждите на Столична община" Offer phase 1 Nov 2019 16:30 View

Published on Negometrix3

132802 "Текущо почистване на изгребни ями и канализация в района на приютите за безстопанствени кучета в кв. Сеславци, с. Горни Богров, ветеринарна клиника Връбница и ветеринарна амбулатория/кастрационен център/ към фондация "Четири лапи" в гр. Банкя" Offer phase 4 Nov 2019 16:30 View

Published on Negometrix3

133153 Събиране, съхранение и обезвреждане на опасни отпадъци, съдържащи химически вещества и смеси Offer phase 5 Nov 2019 16:30 View
1 of 2
Go to page

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1912.0, Page times (ms) Server init:2 load:2621 prerender:2848 Total:2863 Browser , (34.204.173.45 - 6)