Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

64464 PPD17-045 Доставка и монтаж на акумулаторни батерии и токоизправители

Buyer

ЧЕЗ Разпределение България АД http://www.cez-rp.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Силвия Стоянова linkedin

359 02 8958917

silvia.stoyanova@cez.bg

Information

Description:
Целта на настоящата обществена поръчка е сключване на договор за демонтаж на стари акумулаторни батерии и токоизправители, и доставка, монтаж, и въвеждане в експлоатация на нови такива за направление "Подстанции" на "ЧЕЗ Разпределение България" АД". Във връзка с зачестилите аварии с акумулаторни батерии (АБ) в подстанции /прекъснали елементи и намален капацитет на акумулаторните батерии/, с което се нарушава нормалния режим на експлоатация на подстанциите. Прекъсването на оперативното напрежение е предпоставка за възникване на аварии и пожар.
Type:
Public competition
Published on:
11 Jul 2017 13:54
Offer phase:
12 Jul 2017 7:30 — 1 Aug 2017 15:30
Information about contract:

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2116.0, Page times (ms) Server init:4 load:84 prerender:84 Total:89 Browser , (54.80.249.22 - 6)