Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

64731 Procesanalist

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Wiendra Sewnarain

+31 102671050

w.sewnarain@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende Procesanalist  voor het cluster BCO van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag, het functieprofiel behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd en te downloaden middels onderstaande link. Voor zover het functieprofiel en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie: Wilhelminakade 179, Rotterdam
Startdatum: 3-7-2017
Aantal medewerkers: 1
Aantal fte: 1
Aantal uur: 32-36 uur p/w
Duur opdracht: 6 maanden
Verlengingsopties: nee
FSK: 10
VOG vereist: ja/nee

Aantal inschrijvingen: Inschrijver kan 2 kandidaten aanbieden.

Let op:   Middels de knop 'naam wijzigen' kunt u de naam van de inschrijving wijzigen.
Wijzig deze naar: Naam organisatie + naam kandidaat, zodat duidelijk is welke kandidaat het betreft.
Attentie: u dient iedere inschrijving apart in te dienen. Indienen doet u door middel van de button 'Indienen'. Ter controle vraagt het systeem om uw wachtwoord.

Indien meerdere offertes zijn toegestaan:
Om een extra offerte aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.

Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 1 uur.

Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord. Er zal gebruik worden gemaakt van een voorbeeld procesbeschrijving.

De kandidaat dient in het bezit te zijn van een laptop en mobiele telefoon.

Aanvullende informatie:

We zijn op zoek naar een zelfstandige procesanalist met 3 jaar ervaring, die in staat is processen te analyseren, te verbeteren en te beschrijven. De vastlegging van processen gebeurt in Mavim, dus het verdient de voorkeur dat de kandidaat daarmee ervaring heeft. Kennis van en ervaring met Lean is ook belangrijk in deze functie: naast de IST situatie (huidig) wordt vaak de SOLL situatie (gewenst) in kaart gebracht. De kandidaat moet het leuk vinden en in staat zijn workshops te begeleiden met redelijk grote groepen. Een advies of voorstel presenteren gaat de kandidaat gemakkelijk af, als ook het maken van presentaties. eenige ervaring met verandertrajecten verdient ook de voorkeur (dus de implementatie van de veranderde werkwijze)

 
Documents:

Procesanalist Functieprofiel.docx 15 Kb

Download

Preview

vacaturetekst Procesanalist ECP BCO_2017.doc 25 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
8 Jun 2017 15:30 — 19 Jun 2017 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2404.0, Page times (ms) Server init:9 load:79 prerender:85 Total:85 Browser , (100.28.0.143 - 7)