Hide main menu

67235 PPD17-096_Доставка на усукани изолирани кабели, след сключени рамкови споразумения

Buyer

ЧЕЗ Разпределение България АД http://www.cez-rp.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Information

Description:
Вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Доставка на усукани изолирани кабели, след сключени рамкови споразумения", реф. № PPD 17-096. Предметът на настоящата поръчка включва доставка на трижилни кабели с номинално напрежение 12/20 kV, усукани около носещо стоманено въже, както следва:
  1. ВКЛ 20 kV, 3x50, Al/XLPE, Cu екран
  2. ВКЛ 20 kV, 3x95, Al/XLPE, Cu екран
Type:
Call to certain persons
Published on:
27 Jul 2017 2:56
Offer phase:
27 Jul 2017 3:00 — 14 Aug 2017 9:30
Information about contract:

Message board

Navigation

Register company

Forgotten password

Forgot username?

Need help using Negometrix? Visit our help center! Help
Negometrix Platform v4.5.1809.0, Page times (ms) Server init:0 load:77 prerender:77 Total:77 Browser , (54.162.123.74 - 205)