Hide main menu

68314 Създаване на комуникационна платформа (сайт) и осигуряване на рекламно присъствие относно проект ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ И КРАЙГРАДСКИТЕ ТЕРИТОРИИ по две обособени позиции"

Buyer

Столична община http://www.sofia.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Станислава Цветкова

029377530

s.tsvetkova@sofia.bg  

Information

Description:
Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнители за по двете обособени позиции във връзка със създаване на комуникационна платформа (сайт) и осигуряване на рекламно присъствие, относно проект ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ И КРАЙГРАДСКИТЕ ТЕРИТОРИИ. Дейностите, включени в предмета на настоящата обществена поръчка, са изброени в Техническата спецификация.

Уникален номер в РОП: 9066633
Documents:

Договор реклама_REV4.docx 49 Kb

Download

Preview

Договор сайт_REV6.doc 166 Kb

Download

Preview

Информация за публикувана в профила на купувача обява.pdf 161 Kb

Download

Preview

образци на документи 2_REV3.docx 38 Kb

Download

Preview

Обява_2.pdf 187 Kb

Download

Preview

техническа спецификация 2_REV3.doc 208 Kb

Download

Preview

Type:
Collection of offers
Published on:
25 Jul 2017 10:44
Offer phase:
25 Jul 2017 10:30 — 11 Aug 2017 10:30

Lots

Lot 1 - Избор на изпълнител създаване на комуникационна платформа (сайт)  
Lot 2 - Избор на изпълнител за осигуряване на рекламно присъствие  

Message board

Navigation

Register company

Forgotten password

Forgot username?

Need help using Negometrix? Visit our help center! Help
Negometrix Platform v4.5.1807.0, Page times (ms) Server init:15 load:109 prerender:109 Total:109 Browser , (54.80.247.119 - 206)