Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

68485 IJ-veer 62

Buyer

GVB http://www.gvb.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Marcel van Bentem

0610555896

marcel.vanbentem@gvb.nl

Information

Description:
Scope van de opdracht
GVB is voornemens om een IJ-veer middels een Europese aanbesteding te gaan verwerven.
Het inkoopvoornemen betreft het ontwerpen, bouwen en leveren op basis van het Programma van Eisen ("PvE") IJveer 62/63 (type "IJveer 60"). Het IJ-Veer type 60 is een stalen knikspant schip uitgerust voor het vervoer van voetgangers, (brom)fietsers en bestuurders van minder validen voertuigen. De hoofdafmetingen zijn 33,65 (m) x 9,02 (m). Cascodiepgang 1,7 (m); hoogte boven waterlijn 6,86 (m). De voortstuwing is diesel elektrisch met een batterypack.
De veerpont is van het dubbeleinde passagiers-/fietsvervoer type. De voortstuwing geschiedt door middel van roerpropellers. De veerpont zal zijn uitgerust met een voor- en achterklep. De veerpont zal dienst doen op het IJ achter het Centraal Station in Amsterdam. Echter, om maximale flexibiliteit te verzekeren, zal de veerpont in staat moeten zijn om ook op andere routes op het IJ en in het havengebied van Amsterdam dienst te doen, passende op de bestaande fuiken.
De veerpont zal, in een vaste dienstregeling, gebruikt worden voor het vervoer van voetgangers, fietsers, brommers en gemotoriseerde voertuigen met beperkte afmetingen. Alle passagiers zullen zich op één niveau op het hoofddek bevinden. In het middendeel aan bakboordzijde zal voor fietsers, bromfietsers en gemotoriseerde invalidenwagens een geventileerde ruimte gecreëerd worden. Voor voetgangers zal aan stuurboordzijde een afsluitbare ruimte gemaakt worden met voldoende ventilatie naar de buitenlucht.
GVB tracht standaardisatie door te voeren op zijn veerponten. Het PvE is dan ook gebaseerd op de huidige "50 en 60 series". Waar delen of componenten niet nader zijn gespecificeerd maar naar de standaard verwijzen, worden de bestaande IJveren 60 en 61 als referentie bedoeld. Dit betreffen moderne veren met de laatste stand der techniek. Deze veren functioneren naar behoren en vormen daarmee de belangrijkste referentie.

De optie voor de levering van extra IJ-Veren 60-serie wordt opgenomen in de te sluiten overeenkomst: Indien de vraag naar capaciteit voor de veren blijft toenemen (onder meer afhankelijk van aanhoudende reizigersgroei, besluiten van gemeenten ten aanzien van alternatieven, stedelijke ontwikkeling), kan GVB besluiten één tot vier extra veren in opdracht te geven. GVB behoud zich het recht voor de optie ook als aparte opdracht(en) aan een of meer andere partijen te verstrekken.
 
GVB volgt voor deze aanbesteding een openbare procedure volgens artikel 2.26 van de Aanbestedingswet.
 
Documents:

Begrippenlijst.docx 25 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
28 Jul 2017 15:45 — 20 Nov 2017 12:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2102.0, Page times (ms) Server init:4 load:75 prerender:75 Total:80 Browser , (3.236.175.108 - 7)