Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

69073 GGZ Specialist Wijkteams

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Robin van den Oosten linkedin

+31 102671050

r.vandenoosten@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende GGZ Specialist Wijkteams voor het cluster Maatschappelijk Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag, de opdrachtomschrijving behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd en te downloaden middels onderstaande link. Voor zover het functieprofiel en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend. Ter aanvulling op deze uitvraag zijn de volgende documenten toegevoegd:
  • Presentatie inkoop GGZ 20-01-2017
  • Vragen en antwoorden informatiebijeenkomst 20-01-2017
  • Brief met wijzigingen t.o.v. 1e en 2e uitvraag GGZ Specialist Wijkteam.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie: nader te bepalen (onder voorbehoud van wijzigingen)
Tarief: Vast tarief van € 53,93 all-in, excl. BTW, per uur.
Startdatum: September 2017
Aantal medewerkers: 17 tot 27
Aantal uur: Minimaal 24 tot maximaal 36 uur per week
Duur opdracht: tot en met 31 december 2017
Verlengingsopties: Nee
VOG vereist: ja
Opmerkingen: zie bijlage voor een nadere opdrachtomschrijving en aandachtspunten.

Aantal inschrijvingen: Inschrijver kan 10 kandidaten aanbieden.

Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn minimaal 5 kandidaten, met de voorwaarden dat de kandidaten voldoen aan de uitvraag.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 45 minuten

Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.            
Documents:

20170207 functieprofiel GGZ specialist in wijkteams 1e tranche.docx 29 Kb

Download

Preview

Presentatie Inkoop GGZ 20-01-2017.pdf 95 Kb

Download

Preview

Vragen en antwoorden informatiebijeenkomst 20-01-2017.pdf 112 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
10 Aug 2017 17:30 — 25 Aug 2017 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2208.0, Page times (ms) Server init:4 load:85 prerender:90 Total:95 Browser , (3.238.225.8 - 7)