Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

69256 Informatieadviseur - Visie Digitale werkomgeving

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Raghnie Nehal

+31 102671050

rs.nehal@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende Informatie adviseur - Visie Digitale werkomgeving voor het cluster BCO van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag, het functieprofiel en/of de opdrachtomschrijving  behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd en te downloaden middels onderstaande link. Voor zover het functieprofiel en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.

Aanvullende informatie:
  1. Gezien de complexiteit van de vraagstelling en de diversiteit van de te verrichten werkzaamheden zoeken wij een consultant die op verzoek en in overleg vanuit zijn organisatie ondersteund wordt door een sr. Workspace consultant voor activiteiten zoals modellering en review, maar ook het faciliteren van workshops, data analyse en communicatie. (duo aanpak)
  2. Er zal gedurende het consultancytraject te allen tijde een vervangings- en back-up constructie geborgd moeten zijn voor eventuele situaties ten gevolge van ziekte en/of onvoorziene omstandigheden.


Geschiktheid ZZP'ers
ZZP'ers worden van harte uitgenodigd om in te schrijven op deze nadere uitvraag.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie: Wilhelminakade 179, De Rotterdam
Startdatum: z.s.m. naar verwachting 13 september
Aantal medewerkers: 1
Aantal fte: 1
Aantal uur: 36 uur p/w
Duur opdracht: 4 maanden
Verlengingsopties: ja Namelijk t/m 31-12-18
FSK: 12
VOG vereist: ja

Aantal inschrijvingen: Inschrijver kan  2 kandidaten aanbieden.

Let op:   Middels de knop 'naam wijzigen' kunt u de naam van de inschrijving wijzigen.
Wijzig deze naar: Naam organisatie + naam kandidaat, zodat duidelijk is welke kandidaat het betreft.
Attentie: u dient iedere inschrijving apart in te dienen. Indienen doet u door middel van de button 'Indienen'. Ter controle vraagt het systeem om uw wachtwoord.

Om een extra offerte aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.

Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 45 - 60 minuten

Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Wij verzoeken daarom dan ook de kandidaten op voorhand een high level Plan van Aanpak op te stellen waarin duidelijk wordt wat de uitdaging is, welke aanpak wordt gekozen, hoe de roadmap opgebouwd wordt en welke prioriteiten gesteld worden. Het verzoek is het Plan van Aanpak tijdens het intake gesprek te presenteren met een concreet advies hoe het consultancytraject te faseren en waarmee te starten.


 
Documents:

Opdrachtbeschrijving visie digitale werkplek van de toekomst.doc 125 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
9 Aug 2017 16:35 — 21 Aug 2017 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.0, Page times (ms) Server init:5 load:87 prerender:87 Total:92 Browser , (18.206.194.21 - 7)