Verberg menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

69395 "Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София - зона 2"

Inkoper

Столична община http://www.sofia.bg
Lead Buyer
Contactpersoon:
Gebruikersfoto

Даниела Младенова

02 9377252

dmitkova@sofia.bg

Informatie

Beschrijving:
"Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София - зона 2" в изпълнение на проект "Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014- 2020, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020"
 
Tender documenten:

Становище на АОП 21.07.PDF 344 Kb

Download

Bekijk

Становище на АОП 24.08.PDF 197 Kb

Download

Bekijk

Type:
Vergrendelde offertefase
Datum:
14 aug 2017 10:57
Offertefase:
11 aug 2017 16:00 — 15 sep 2017 16:30

Message board

Navigatie

Registreer Organisatie/ Register company

Wachtwoord vergeten

Hulp nodig? Bezoek onze supportpagina Help
Negometrix Platform v4.5.1717.0, Page times (ms) Server init:0 load:62 prerender:62 Total:62 Browser , (54.167.126.106)