Hide main menu

69395 "Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София - зона 2"

Buyer

Столична община http://www.sofia.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Даниела Младенова

02 9377252

dmitkova@sofia.bg

Information

Description:
"Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София - зона 2" в изпълнение на проект "Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014- 2020, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020"
 
Documents:

Становище на АОП 21.07.PDF 344 Kb

Download

Preview

Становище на АОП 24.08.PDF 197 Kb

Download

Preview

Type:
Locked open
Published on:
14 Aug 2017 4:57
Offer phase:
11 Aug 2017 10:00 — 15 Sep 2017 10:30
Information about contract:
СОА18-ДГ55-227/03.05.2018 Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София - зона 2" в изпълнение на проект "Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014- 2020, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020"

Message board

Navigation

Register company

Forgotten password

Forgot username?

Need help using Negometrix? Visit our help center! Help
Negometrix Platform v4.5.1804.0, Page times (ms) Server init:15 load:93 prerender:93 Total:93 Browser , (54.80.68.137 - 205)