Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

71249 PPD17-112_Доставка на метални електромерни табла за монтаж на стълб, с възможност за охрана

Buyer

ЧЕЗ Разпределение България АД http://www.cez-rp.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Information

Description:
Сключване на договор с изпълнител за доставка и покупка на метални електромерни табла за монтаж на стълб, съгласно условията и изискванията от обявлението и документацията за участие. Предмет на доставка са следните видове метални електромерни табла за монтаж на стълб, с възможност за охрана:
 
1.1. Метално електромерно табло, за стълб с височина - 9,5 m, за директно измерване, 4М/2М+2T;
1.2. Метално електромерно табло, за стълб с височина - 9,5 m, за директно измерване, 9М/8М+1Т;
1.3. Метално електромерно табло, за стълб с височина - 9,5 m, за директно измерване, 12М/11М+1Т.
1.4. Метално електромерно табло, за стълб с височина - 13 m, за директно измерване, 4М/2М+2T;
1.5. Метално електромерно табло, за стълб с височина - 13 m, за директно измерване, 9М/8М+1Т;
1.6. Метално електромерно табло, за стълб с височина - 13 m, за директно измерване, 12М/11М+1Т.
 
Type:
Sealed without Preselection
Published on:
29 Sep 2017 12:34
Offer phase:
29 Sep 2017 13:00 — 13 Nov 2017 15:30
Information about contract:

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2112.0, Page times (ms) Server init:4 load:141 prerender:146 Total:151 Browser , (35.175.107.77 - 6)