Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

75465 PPD17-137_Доставка на токови измервателни трансформатори

Buyer

ЧЕЗ Разпределение България АД http://www.cez-rp.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Information

Description:
Сключване на рамкови споразумения с потенциални изпълнители за доставка и покупка на токови измервателни трансформатори, съгласно условията и изискванията от обявлението и документацията за участие
Type:
Sealed without Preselection
Published on:
23 Nov 2017 9:10
Offer phase:
23 Nov 2017 9:30 — 12 Jan 2018 15:30

Lots

Lot 1 - Доставка на токови измервателни трансформатори СрН  
Lot 2 - Доставка на токови измервателни трансформатори НН  

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2112.0, Page times (ms) Server init:4 load:91 prerender:91 Total:96 Browser , (35.175.107.77 - 7)