Verberg menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

81235 "Изпълнение на мерки за информация и комуникация в рамките на проект "Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София"

Inkoper

Столична община http://www.sofia.bg
Lead Buyer
Contactpersoon:
Gebruikersfoto

Даниела Младенова

02 9377252

dmitkova@sofia.bg

Informatie

Beschrijving:
"Изпълнение на мерки за информация и комуникация в рамките на проект "Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014- 2020, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020"
 
Tender documenten:

Документация.doc 941 Kb

Download

Bekijk

ЕЕДОП.doc 217 Kb

Download

Bekijk

Обявление.PDF 678 Kb

Download

Bekijk

Решение.PDF 403 Kb

Download

Bekijk

Техническа спецификация.docx 43 Kb

Download

Bekijk

Type:
Vergrendelde offertefase
Datum:
12 jan 2018 9:47
Offertefase:
10 jan 2018 13:00 — 14 feb 2018 16:30

Navigatie

Registreer Organisatie/ Register company

Wachtwoord vergeten

Hulp nodig? Bezoek onze supportpagina Help
Negometrix Platform v4.5.1802.0, Page times (ms) Server init:31 load:77 prerender:93 Total:93 Browser , (54.159.30.26 - 205)