Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

82405 Toezichthouder - Directievoerder Zuid West, Cluster SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Irini Mountakis

+316 18190927

i.mountakis1@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende Toezichthouder - Directievoerder Zuid West voor het cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag, het functieprofiel en/of de opdrachtomschrijving  behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd en te downloaden middels onderstaande link. Voor zover het functieprofiel en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie: Groene kruisweg 36,Rotterdam
Startdatum: z.s.m. naar verwachting medio februari
Aantal medewerkers: 1
Aantal fte: 1
Aantal uur: 0 - 36 uur p/w
Duur opdracht: 12 maanden
Verlengingsopties: Bij goed functioneren 1 jaar (t/m 31 december 2019).
FSK: 10
VOG vereist: ja 

Aanvullende informatie:

Het team gebied Zuid West is op zoek naar een toezichtouder-directievoerder in het vakgebied van wegenbouw en rioleringen, die zelfstandig deelopdrachten van de Ingenieursbureau projecten kan uitvoeren en op kan treden als Directie UAV.

Een deel van de werkzaamheden bestaat uit het coördineren en afstemmen met de omgeving, K&L-eignaren en andere partijen, toetsen van kwaliteit van geleverde producten van aannemer(s) en leverancier(s).

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij op afroep beschikbaar is. De verwachte inzet over gehele periode is gemiddeld 4 dagen/week.
Zie verder het bijgevoegde functieprofiel

Aantal inschrijvingen: Inschrijver kan 2 kandidaten aanbieden.

Let op:   Middels de knop 'naam wijzigen' kunt u de naam van de inschrijving wijzigen.
Wijzig deze naar: Naam organisatie + naam kandidaat, zodat duidelijk is welke kandidaat het betreft.
Attentie: u dient iedere inschrijving apart in te dienen. Indienen doet u door middel van de button 'Indienen'. Ter controle vraagt het systeem om uw wachtwoord.

Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten

Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

 
Documents:

functieomschrijving Toezichthouder-directievoerdergebied Zuidwest.docx 47 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
1 Feb 2018 15:46 — 19 Feb 2018 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2212.0, Page times (ms) Server init:5 load:70 prerender:79 Total:79 Browser , (18.204.56.97 - 6)