Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

83007 Functioneel Beheer o.a. Camera toezicht, Cluster SB

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Matthias van der Beek

0102675173

mm.vanderbeek@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende Functioneel Beheer o.a. Camera toezicht, Meldkamer, ISA, Parksafe voor het cluster Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag, het functieprofiel en/of de opdrachtomschrijving  behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd en te downloaden middels onderstaande link. Voor zover het functieprofiel en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie: wisselend, voornamelijk op Kleinpolderplein 5A,
Startdatum: z.s.m. naar verwachting begin april
Aantal medewerkers: 1
Aantal fte: 1
Aantal uur: 30 - 36 uur p/w
Duur opdracht: 6 maanden
Verlengingsopties: ja, namelijk 4 * 9 maanden
FSK: 10
VOG vereist: ja 

Kosteloze overname na de duur van de opdracht:  indien gevraagd dient de inschreven kandidaat kosteloos overgenomen te mogen worden door gemeente Rotterdam.

Aantal inschrijvingen: Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden.

Let op:   Middels de knop 'naam wijzigen' kunt u de naam van de inschrijving wijzigen.
Wijzig deze naar: Naam organisatie + naam kandidaat, zodat duidelijk is welke kandidaat het betreft.
Attentie: u dient iedere inschrijving apart in te dienen. Indienen doet u door middel van de button 'Indienen'. Ter controle vraagt het systeem om uw wachtwoord.

Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn maximaal 4 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek:  60 minuten

Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

 
Documents:

#83007 Profiel Functioneel Beheerders.docx 15 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
29 Mar 2018 15:30 — 9 Apr 2018 10:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:5 load:65 prerender:65 Total:65 Browser , (44.212.99.208 - 6)