Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

84724 FOTOGRAFIE: Fotografie gemeenteraad ten behoeve van diverse offline en online toepassingen, Cluster BCO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Irini Mountakis

+316 18190927

i.mountakis1@rotterdam.nl

Information

Description:
De gemeente Rotterdam heeft regelmatig fotografieopdrachten, die we graag toevertrouwen aan fotografen die het beste uit de opdracht en de stad weten te halen. Ben jij de fotograaf die we zoeken?

Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Let op: aangezien u bent aangemeld voor het DAS Externe inhuur ontvangt u een uitnodiging voor iedere aanvraag die binnen dit DAS Externe inhuur wordt geplaatst. Om de voor u interessante opdrachten goed kenbaar te maken, zal iedere opdracht van de gemeente Rotterdam welke betrekking heeft op fotografie beginnen met het woord fotografie.


Hierbij nodigt de gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de aanvraag Fotografie gemeenteraad ten behoeve van diverse offline en online toepassingen. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag. De opdrachtomschrijving behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd en te downloaden middels onderstaande link. 

Aanvullende informatie
Het gaat om een serie beelden voor gebruik in diverse uitingen (fotogalerij, social media, website, drukwerk). Denk daarbij o.a. aan portretfoto's van raadsleden, sfeerbeelden van raadsvergaderingen en andere activiteiten. Met het oog op wissels in de raad (waarbij er nieuwe beelden moeten worden geschoten) is het belangrijk om, over de gehele serie genomen, de uniformiteit in uitstraling en stijl te bewaken.
Met het beeldmateriaal willen we een neutraal toegankelijk beeld schetsen van het raadswerk en de leden van de gemeenteraad, en de gemeenteraad dichterbij de inwoners van Rotterdam brengen.

Geschiktheid ZZP'ers
ZZP'ers worden van harte uitgenodigd om in te schrijven op deze nadere uitvraag.

Gegevens uitvraag
Werklocatie: Rotterdam en omgeving
Startdatum: Zo snel mogelijk, naar verwachting 23 maart
Aantal fotografen: 1
Duur opdracht: t/m 31-07-2018
VOG vereist: ja

Casusbeoordeling
Het beantwoorden van een casus door de fotograaf en het beoordelen daarvan maakt deel uit van de procedure. Meer informatie hierover treft u bij vraag 1.4.1.

Verificatiegesprek
De fotografen die uiteindelijk de opdracht gegund krijgen kunnen worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek om te toetsen of hetgeen ingediend in de uitvraag klopt met de werkelijkheid. Indien hieruit blijkt dat dit niet het geval is kan dit reden zijn alsnog over te gaan naar de als volgt geëindigde fotograaf. Dit gesprek zal plaatsvinden voor de voorlopige gunning.
Documents:

Opdrachtomschrijving informele portretfoto's en sfeerfoto's.docx 15 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
21 Feb 2018 15:00 — 5 Mar 2018 8:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2304.0, Page times (ms) Server init:4 load:79 prerender:84 Total:84 Browser , (35.172.164.32 - 6)