Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

88558 Fotografie: Portretfoto's Collegeleden

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Raghnie Nehal

+31 102671050

rs.nehal@rotterdam.nl

Information

Description:
De gemeente Rotterdam heeft regelmatig fotografieopdrachten, die we graag toevertrouwen aan fotografen die het beste uit de opdracht en de stad weten te halen. Ben jij de fotograaf die we zoeken?

Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Let op: aangezien u bent aangemeld voor het DAS Externe inhuur ontvangt u een uitnodiging voor iedere aanvraag die binnen dit DAS Externe inhuur wordt geplaatst. Om de voor u interessante opdrachten goed kenbaar te maken, zal iedere opdracht van de gemeente Rotterdam welke betrekking heeft op fotografie beginnen met het woord fotografie.


Hierbij nodigt de gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de aanvraag Fotografie: Portretfoto's Collegeleden. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag. De opdrachtomschrijving behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd en te downloaden middels onderstaande link. 

Geschiktheid ZZP'ers
ZZP'ers worden van harte uitgenodigd om in te schrijven op deze nadere uitvraag.

Gegevens uitvraag
Werklocatie: Rotterdam en omgeving
Startdatum: zo snel mogelijk, afhankelijk van de start van het nieuwe College
Aantal fotografen: 2
Duur opdracht: tm 31-7-18, afhankelijk van formatie voortgang van het College.
VOG vereist: ja
Extra informatie: Beide fotografen ontvangen ieder minimaal 2 sessies.

Indien meerdere offertes zijn toegestaan:
Om een extra offerte aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.

Attentie: u dient iedere inschrijving apart in te dienen. Indienen doet u door middel van de button 'Indienen'. Ter controle vraagt het systeem om uw wachtwoord.

Casusbeoordeling
Het beantwoorden van een casus door de fotograaf en het beoordelen daarvan maakt deel uit van de procedure. Meer informatie hierover treft u bij vraag 1.4.1.

Verificatiegesprek
De fotografen die uiteindelijk de opdracht gegund krijgen kunnen worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek om te toetsen of hetgeen ingediend in de uitvraag klopt met de werkelijkheid. Indien hieruit blijkt dat dit niet het geval is kan dit reden zijn alsnog over te gaan naar de als volgt geëindigde fotograaf. Dit gesprek zal plaatsvinden voor de voorlopige gunning.
Documents:

#88558 Opdrachtomschrijving.docx 16 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
3 May 2018 14:00 — 11 May 2018 8:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:5 load:71 prerender:71 Total:76 Browser , (3.238.72.180 - 6)