Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

90778 Inhuurbestek 16

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Irene Gijzen

06-18293526

ig.gijzen@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen de raamovereenkomst Inhuurbestek Constructies. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in deze raamovereenkomst van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende uitvraag inhuurbestek 16 -  Adviseur vaktechniek voor het cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u de kaders voor de nader in te vullen functie behorend bij deze uitvraag. De bijlage is te downloaden middels onderstaande link. Voor zover het functieprofiel en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie: Wilhelminakade 179 te Rotterdam en/of projectlocatie (onder voorbehoud van wijzigingen)
Startdatum: mei 2018
Aantal medewerkers: 1
Aantal fte: 1
Aantal uur: minimaal 24 uur p/w
Duur opdracht: tm juni 2019
FSK: 11-12
VOG vereist: ja

Aantal inschrijvingen: Inschrijver kan 3 kandidaten aanbieden.

Let op:   Middels de knop 'naam wijzigen' kunt u de naam van de inschrijving wijzigen.
Wijzig deze naar: Naam organisatie + naam kandidaat, zodat duidelijk is welke kandidaat het betreft.

Als raamcontractant Constructies zijn de aanbiedingen van de andere partijen niet zichtbaar en daarmee zijn de namen van de andere aangeboden kandidaten ook niet zichtbaar. Inschrijver kan enkel zijn eigen aanbiedingen zien.

Attentie: u dient iedere inschrijving apart in te dienen. Indienen doet u door middel van de button 'Indienen'. Ter controle vraagt het systeem om uw wachtwoord.

Om een extra offerte aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.


Matchingsgesprek
De kandidaten worden beoordeeld op de volgende punten, zoals overeengekomen in het raamcontract:
  • Relevante ervaring
  • Relevante kennis
  • Relevante vaardigheden
  • Kennis/ervaring Rotterdam
  • Tevredenheid gewerkt bij I-bureau

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 tot 60 minuten

Naar aanleiding van de beoordeling op bovenstaande punten worden kandidaten uitgenodigd voor een matchgesprek. Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.
Documents:

#90778 Inhuurbestek 16 Functieprofiel.docx 44 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
24 Apr 2018 16:30 — 2 May 2018 8:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:4 load:74 prerender:79 Total:79 Browser , (34.239.154.240 - 6)