Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

97495 Implementatiemanager / Projectleider, cluster BCO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Sabrina Foe a Man

0000000000

s.foeaman@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende implementatiemanager/projectleider voor de cluster BCO van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag, het functieprofiel behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd en te downloaden middels onderstaande link. Voor zover het functieprofiel en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie: Wilhelminakade 139
Startdatum: z.s.m., naar verwachting medio augustus
Aantal medewerkers: 1
Aantal fte: 1
Aantal uur: 24 - 32 uur p/w
Duur opdracht: tot en met 31-12-2018
Verlengingsopties: Ja, 2 x 6 maanden
FSK: 12
VOG vereist: ja 

Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn maximaal 4 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30-60 minuten

Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoordt. Bij dit gesprek kan het voorkomen dat er een kort assessment plaatsvindt teneinde te meten of de kandidaat voldoet aan het gevraagde competentieprofiel.
Documents:

Profiel Implementatiemanager -Projectleider.docx 22 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
17 Jul 2018 17:46 — 25 Jul 2018 8:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.0, Page times (ms) Server init:6 load:83 prerender:86 Total:86 Browser , (18.206.194.21 - 7)