Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

99442 Adviseur Systeem Engineering 1fte, SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Sabrina Foe a Man

0000000000

s.foeaman@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende Adviseur Systeem Engineer voor het cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag, het functieprofiel behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd en te downloaden middels onderstaande link. Voor zover het functieprofiel en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie: Wilhelminakade 179
Startdatum: naar verwachting begin oktober
Aantal medewerkers: 1
Aantal fte: 1
De inzet is gemiddeld tussen 8 en 16 uur per week voor de volgende projecten:
•           Aanpassing Schiebruggen
•           Hoekse Lijn
•           Gebiedsinrichting projecten zoals Oude Noorden Noord

De Opdrachtgever wenst zo veel mogelijk kandidaten te gelegenheid te geven om in te schrijven. Daarom kunnen zowel kandidaten die full-time beschikbaar zijn als kandidaten die parttime beschikbaar zijn worden aangeboden.
De kandidaat dient minimaal 8 uur per week beschikbaar te zijn. De werkzaamheden zullen ongeveer 16 uur per week in beslag nemen. Indien een kandidaat meer dan 16 uur beschikbaar is, zal het takenpakket worden uitgebreid.

 
De Opdrachtgever selecteert de Inschrijver met de beste kwaliteit/prijsverhouding. Het aantal uren dat een kandidaat beschikbaar is wordt niet mee beoordeeld

Duur opdracht: 1 jaar
Verlengingsopties: Ja, namelijk 2x 6 maanden
FSK: 12 - 13
VOG vereist: ja 

Aantal inschrijvingen: Inschrijver kan 2 kandidaten aanbieden.

Let op:   Middels de knop 'naam wijzigen' kunt u de naam van de inschrijving wijzigen.
Wijzig deze naar: Naam organisatie + naam kandidaat, zodat duidelijk is welke kandidaat het betreft.
Attentie: u dient iedere inschrijving apart in te dienen. Indienen doet u door middel van de button 'Indienen'. Ter controle vraagt het systeem om uw wachtwoord.

Om een extra offerte aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.

Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 60 - 90 minuten

Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoordt. Bij dit gesprek kan het voorkomen dat er een kort assessment plaatsvindt teneinde te meten of de kandidaat voldoet aan het gevraagde competentieprofiel.

De betrokken kandidaat moet passen binnen het team (het ondersteunersteam in het geheel, maar ook binnen het/de projectteam(s) waar ze op worden ingezet.
Een klik met het team op basis van persoonlijkheid maakt dus mede deel uit van de keuze in de selectie.
Documents:

Functieomschrijving Adviseur System Engineering def.docx 49 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
21 Aug 2018 10:15 — 28 Aug 2018 8:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2207.0, Page times (ms) Server init:4 load:89 prerender:89 Total:94 Browser , (3.235.78.122 - 7)