Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

102788 Изграждане на Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община - Депо за неопасни отпадъци "Садината" І-ви етап, Изграждане на Клетка № 3 и Клетка № 4

Buyer

Столична община http://www.sofia.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Теодор Христов

029377366

t.hristov@sofia.bg

Information

Description:
Изграждане на Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община - Депо за неопасни отпадъци "Садината" І-ви етап, Изграждане на Клетка № 3 и Клетка № 4


Срокът за получаване на оферти е удължен до 26.10.2018г. - 17:30ч.

Отварянето на офертите ще се състои на 29.10.2018г.-15:00ч.
Documents:

ЕЕДОП.doc 235 Kb

Download

Preview

Обявление за поръчка.pdf 224 Kb

Download

Preview

Решение.pdf 148 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Published on:
17 Sep 2018 9:25
Offer phase:
13 Sep 2018 16:30 — 26 Oct 2018 16:30

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2212.0, Page times (ms) Server init:4 load:88 prerender:93 Total:98 Browser , (18.204.56.97 - 6)