Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

103366 PPD18-097_Доставка на триполюсни разединители средно напрежение

Buyer

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Information

Description:
Обектът на обществената поръчка е "доставка на стоки, осъществявана чрез покупка" съгласно смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП и има за предмет сключване на договор с изпълнител за доставка и покупка на триполюсни разединители средно напрежение, съгласно условията и изискванията от обявлението и документацията за участие
Type:
Sealed without Preselection
Published on:
1 Oct 2018 9:41
Offer phase:
1 Oct 2018 10:00 — 19 Nov 2018 15:30
Information about contract:

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:5 load:109 prerender:114 Total:119 Browser , (3.238.72.180 - 7)