Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

152693 PPD20-049_Доставка на разединители

Buyer

ЧЕЗ Разпределение България АД http://www.cez-rp.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Information

Description:
Управителният съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда "открита" по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на разединители", реф. № PPD 20-049
Type:
Sealed without Preselection
Published on:
5 Jun 2020 10:54
Offer phase:
5 Jun 2020 12:00 — 29 Jul 2020 15:30
Information about contract:

Lots

Lot 1 - Триполюсни разединители средно напрежение /СрН/  
Lot 2 - Триполюсни товарови прекъсвач-разединители НН с лят корпус  

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2112.0, Page times (ms) Server init:9 load:109 prerender:114 Total:119 Browser , (35.175.107.77 - 6)