Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

22867 Конкурс за устройствен концепция за ПУП на Парк "Борисова градина"

Buyer

Направление "Архитектура и градоустройство" към Столична Община http://www.sofia-agk.com/
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Катя Владимирова

02 9238 315

op@sofia-agk.com

Information

Description:
Конкурс за устройствен концепция за ПУП на Парк "Борисова градина"
Документи към процедурата:
1. Решение за откриване на процедура
2. Обявление за конкурс за проект
3. Конкурсна документация - програма и техническо задание
4. Приложения към програмата - заявление за участие, проекто-договор, образци 1, 2, 3 и 4, Изходни данни за участниците
5. Приложения към техническо задание - Приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7, Приложение 8, Приложение 9, Приложение 3
6. Допълнителна изходна информация - Ортофото, бул. Ленин, Гео Милев - 1976, ж.к. Гео Милев - 1990, Изток-юг
7. Заповед N СО15-РД-09-01-147_20.04.2015 Г. - ЖУРИ
8. Заповед N СО15-РД-09-01-148_20.04.2015 Г. - ТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ
9.Заповед N СО15-РД-09-01-196_02.06.2015
10.ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ОТ 07.05.2015 Г.
11.ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ОТ 08.06.2015 Г.
12.ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРОТОКОЛ ОТ 08.06.2015 - СТР. 1
13.ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРОТОКОЛ ОТ 08.06.2015 - СТР. 2
14.ДОКЛАД ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА КОМИСИЯ
15.ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАБОТАТА НА ЖУРИТО-коригиран поради техническа грешка
16. Решение за класиране
17. Резултати от конкурс за проект
18. Решение за частично оттегляне
 
Documents:

1-Niconsult_Borisova Gradina.rar 7849 Kb

Download

2-Cityarch.rar 10293 Kb

Download

3-St. Dobrev.rar 62936 Kb

Download

4-Kovachew architekti.rar 6438 Kb

Download

5-ATM.rar 42518 Kb

Download

6-Archkon.rar 4859 Kb

Download

7-Ekip Kali.rar 9744 Kb

Download

Бланки образец 1,2,3,4.doc 66 Kb

Download

Preview

Бул. Ленин.dwg 86 Kb

Download

Гео Милев -1976.dwg 40 Kb

Download

ДОКЛАД ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА КОМИСИЯ.pdf 334 Kb

Download

Preview

ж.к. Гео Милев-1990.dwg 45 Kb

Download

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАБОТАТА НА ЖУРИТО-коригиран поради техническа грешка.pdf 2145 Kb

Download

Preview

Заповед N СО15-РД-09-01-147_20.04.2015 Г. - ЖУРИ.pdf 182 Kb

Download

Preview

Заповед N СО15-РД-09-01-148_20.04.2015 Г. - ТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ.pdf 145 Kb

Download

Preview

Заповед N СО15-РД-09-01-196_02.06.2015.pdf 186 Kb

Download

Preview

Заявление за участие.doc 43 Kb

Download

Preview

Изток-юг.dwg 69 Kb

Download

Изходна информация за участниците.rar 4937 Kb

Download

Конкурсна документация.pdf 12808 Kb

Download

Preview

Обявление за конкурс за проект.pdf 2986 Kb

Download

Preview

Ортофото 1.rar 19932 Kb

Download

Ортофото 2.rar 36290 Kb

Download

Ортофото 3.rar 68777 Kb

Download

Ортофото 4.rar 6036 Kb

Download

Ортофото 5.rar 78009 Kb

Download

Ортофото 6.rar 125454 Kb

Download

Ортофото 7.rar 65024 Kb

Download

Ортофото 8.rar 28086 Kb

Download

Ортофото 9.rar 29705 Kb

Download

Приложение 3.pdf 319 Kb

Download

Preview

Приложение 8.pdf 1831 Kb

Download

Preview

Приложение 9.pdf 2347 Kb

Download

Preview

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРОТОКОЛ ОТ 08.06.2015 - СТР. 1.pdf 1735 Kb

Download

Preview

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРОТОКОЛ ОТ 08.06.2015 - СТР. 2.pdf 1671 Kb

Download

Preview

Приложения 1,2,4,5,6,7.pdf 1028 Kb

Download

Preview

Проекто-договор.doc 31 Kb

Download

Preview

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ОТ 07.05.2015 Г..pdf 211 Kb

Download

Preview

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ОТ 08.06.2015 Г..pdf 180 Kb

Download

Preview

Резултати от конкурс за проект.pdf 186 Kb

Download

Preview

Решение за класиране.pdf 101 Kb

Download

Preview

Решение за откриване на процедура.pdf 1126 Kb

Download

Preview

Решение за частично оттегляне.pdf 111 Kb

Download

Preview

Type:
Design contest
Published on:
5 Mar 2015 8:38
Offer phase:
27 Feb 2015 8:00 — 4 May 2015 16:00

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2404.0, Page times (ms) Server init:9 load:154 prerender:164 Total:169 Browser , (100.28.0.143 - 7)