Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

66393 "Възстановяване на Западен парк-представителна част"- финансирани по инвестиционен приоритет 3 "Градска среда" в рамките на приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г.

Buyer

Столична община http://www.sofia.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Станислава Цветкова

029377530

s.tsvetkova@sofia.bg  

Information

Description:
"Възстановяване на Западен парк-представителна част" - финансиран по инвестиционен приоритет 3 "Градска среда" в рамките на приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г.


Уникален номер на поръчката в РОП: 00087-2017-0074
Documents:

Обявление за поръчка_Западен парк.pdf 259 Kb

Download

Preview

Решение_Западен парк.pdf 167 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Published on:
3 Jul 2017 9:49
Offer phase:
1 Jul 2017 8:00 — 4 Sep 2017 16:30
Information about contract:

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2112.0, Page times (ms) Server init:9 load:89 prerender:94 Total:94 Browser , (34.228.229.51 - 6)