Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

90552 Изработване на типов инвестиционен проект за многофункционална училищна спортна зала, инвест. проекти за прилежащото п-во, инж. мрежи и съпътстващи помещения към залата за изграждането й на територията на шест училища в СО и упражняване на авторски надзор

Buyer

Направление "Архитектура и градоустройство" към Столична Община http://www.sofia-agk.com/
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Елена Василева

02 9238 339

office@sofia-agk.com

Information

Description:
1. Обявление за поръчка
2. Решение за откриване на процедура
3. Документация
4. ЕЕДОП
5. Образци
6. Приложение 1 - Техническо задание за изработване на инвестиционни проекти
7. Приложения към Техническо задание за изработване на инвестиционни проекти
8. Приложение 2 - Методика за оценка на офертите
Documents:

1. Обявление за поръчка.pdf 658 Kb

Download

Preview

2. Решение за откриване на процедура.pdf 135 Kb

Download

Preview

3. Документация.pdf 2171 Kb

Download

Preview

4. ЕЕДОП.doc 207 Kb

Download

Preview

5. Образци1,3,4,5,6,7,8,9.doc 176 Kb

Download

Preview

6. Техническо задание за изработване на инвестиционни проекти.pdf 258 Kb

Download

Preview

7. Техническо-задание-Приложения.zip 11231 Kb

Download

8. Методика за оценка на офертите.pdf 284 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Published on:
25 Apr 2018 11:16
Offer phase:
25 Apr 2018 12:00 — 4 Jun 2018 16:30
Information about contract:

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:4 load:119 prerender:124 Total:130 Browser , (35.172.224.102 - 6)