Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Станислава Цветкова

029377530

s.tsvetkova@sofia.bg  

Company:

Столична община

Federal Employer Identification (FEI) Number: 000696327

Tax number: BG000696327

http://www.sofia.bg

Default address:

ул. Московска 33

1000 София

Bulgaria (BG)

Published on No. Name Phase Participate until

Published on Negometrix3

119712 Контрол върху подготовката на строителството, контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите материали за осъществяването на текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения в 3 (три) обособени позиции Offer phase 21 May 2019 10:30 View
  Lot 1 - Контрол върху подготовката на строителството, контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите материали за осъществяването на текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на I зонa и VII зона, включващи райони „Витоша“, „Лозенец“, „Триадица“, „Панчарево“, „Младост“, „Студентски“  
  Lot 2 - Контрол върху подготовката на строителството, контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите материали за осъществяването на текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на II зонa и III зона, включващи райони „Овча Купел“, „Красно село“, „Красна поляна“, „Банкя“, „Люлин“, „Връбница“, „Възраждане“ и „Илинден“  
  Lot 3 - Контрол върху подготовката на строителството, контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите материали за осъществяването на текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на IV зонa, V зона и VI зона, включващи райони „Надежда“, „Нови Искър“, „Сердика“, „Кремиковци“, „Подуяне“, „Оборище“, „Искър“, „Слатина“, „Изгрев“ и „Средец“  

Published on Negometrix3

121312 Изграждане на средства за организация на движението" в 3 (три) обособени позиции Offer phase 22 May 2019 10:30 View
  Lot 1 - Изграждане на средства за организация на движението – I зона, включваща следните районни общини: „Витоша“, „Лозенец“, „Триадица“, „Панчарево“, „Младост“, „Студентски“  
  Lot 2 - Изграждане на средства за организация на движението – II зона, включваща следните районни общини: „Овча Купел“, „Красно село“, „Красна поляна“, „Банкя“, „Люлин“, „Връбница“, „Възраждане“ и „Илинден“  
  Lot 3 - Изграждане на средства за организация на движението – III зона, включваща следните районни общини: „Надежда“, „Нови Искър“, „Сердика“, „Кремиковци“, „Подуяне“, „Оборище“, „Искър“, „Слатина“, „Изгрев“ и „Средец“  

Published on Negometrix3

121805 "Абонаментна техническа поддръжка, ремонт и отстраняване на възникнали аварии на асансьори по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - В сградите на заведенията за социални услуги, Обособена позиция № 2 - В сградите на социални услуги в общността." Offer phase 23 May 2019 10:30 View
  Lot 1 - Обособена позиция № 1 – В сградите на заведенията за социални услуги,  
  Lot 2 - Обособена позиция № 2 – В сградите на социални услуги в общността.“  

Published on Negometrix3

122904 "Услуги по сервизно следгаранционно обслужване и ремонт на компресори производство на АТЛАС КОПКО ИНТЕРНАЦИОНАЛ Б.В" Offer phase 23 May 2019 10:30 View

Published on Negometrix3

121997 "Доставка на оборудване за информационен център "Трамвай" и киоски"/ "Supply of equipment for information centre "Tramway" and of kiosks" Offer phase 27 May 2019 4:30 View

Published on Negometrix3

123405 "Софтуерна поддръжка на продукт F-Secure Messaging Security Gateway за защита от вируси и спам с включена защита за 1200 пощенски кутии." Offer phase 27 May 2019 10:30 View

Published on Negometrix3

123416 Абонаментна техническа поддръжка на ЦУАТЦ "Меридиан 1", заедно с прилежащото им оборудване и кабелни мрежи, използвани в сгради на Столична община, намиращи се на ул. "Московска" № 33, ул. "Оборище" № 44 и ул. "Сердика" № 5 Offer phase 27 May 2019 10:30 View

Published on Negometrix3

119003 "Доставка на "условно чиста" вода за напояване на парк "Врана" през 2019г." Offer phase 28 May 2019 8:00 View

Published on Negometrix3

121871 "Техническо обслужване и извънгаранционен ремонт на служебните автомобили на Столичен инспекторат към Столична община" Offer phase 30 May 2019 10:30 View

Published on Negometrix3

120631 Доставка на опаковъчно фолио (stretch film) за опаковане на балирано RDF-гориво за нуждите на Завод за МБТ на отпадъци към ОП "Столично предприятие за третиране на отпадъци" (ОП СПТО) Offer phase 31 May 2019 10:30 View
1 of 2
Go to page

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1906.0, Page times (ms) Server init:15 load:2624 prerender:2749 Total:2781 Browser , (18.234.51.17 - 206)