Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Станислава Цветкова

029377530

s.tsvetkova@sofia.bg  

Company:

Столична община

Federal Employer Identification Number (FEIN): 000696327

Tax number: BG000696327

http://www.sofia.bg

Default address:

ул. Московска 33

1000 София

Bulgaria (BG)

Published on No. Name Phase Submission Deadline

Published on Negometrix3

140009 Изграждане на Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община - Депо за неопасни отпадъци "Садината" І-ви етап, Изграждане на Клетка № 3 и Клетка № 4 Offer phase 20 Jan 2020 16:30 View

Published on Negometrix3

140099 "Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Общинско предприятие "Столично предприятие за третиране на отпадъци" (ОП СПТО) по договор за комбинирани услуги за доставка и участие, като непряк член в стандартна балансираща група" Offer phase 20 Jan 2020 16:30 View

Published on Negometrix3

140424 Доставка и ремонт на гуми и джанти за нуждите на ОП "Столично предприятие за третиране на отпадъци, в три обособени позиции Offer phase 23 Jan 2020 16:30 View
  Lot 1 - Доставка и ремонт на гуми и джанти за леки автомобили  
  Lot 2 - Доставка и ремонт на гуми и джанти за товарни автомобили  
  Lot 3 - Доставка и ремонт на гуми и джанти за специализирана механизация  

Published on Negometrix3

138542 Инженеринг - проектиране на мерки за отводняване на сутерена, строително-ремонтни дейности (СМР) и авторски надзор на съществуваща сграда "Комплекс за социални услуги за деца и семейства" с идентификатор 68134.4336.2022.1, с адрес: гр. София, район "Овча купел", ул. "Маестро Кънев" № 2. Offer phase 27 Jan 2020 16:30 View

Published on Negometrix3

140687 "Логистична подкрепа за организиране, провеждане и участие в информационни събития/кампании, работа с медии и пресконференции" на територията на София-град и София-област Offer phase 27 Jan 2020 16:30 View

Published on Negometrix3

140691 Доставка на черна горена тел - консуматив за 2 (два) броя балиращи преси - инсталирано оборудване в Завод за МБТ на отпадъци към ОП "Столично предприятие за третиране на отпадъци Offer phase 28 Jan 2020 16:30 View

Published on Negometrix3

137289 Извършване на писмени и устни, включително симултанни и консекутивни преводи. Offer phase 28 Jan 2020 16:30 View

Published on Negometrix3

139553 "Извънгаранционно поддържане и текущ ремонт на системи за видеонаблюдение, свързани с опазване на обществения ред и общинско имущество, управлявани от дирекция "Сигурност" на Столична община" Offer phase 28 Jan 2020 16:30 View

Published on Negometrix3

140150 "Доставка и гаранционно сервизно обслужване на мобилнa автоматичнa измервателна станция (МАИС) за контрол качеството на атмосферния въздух" Offer phase 28 Jan 2020 16:30 View

Published on Negometrix3

140821 "Изграждане на информационна система за проследяване/ мониторинг/надзор на дейностите свързани с експлоатацията, поддръжката и ремонта на оборудването и съоръженията в ОП СПТО, като част от информационната система за управление на отпадъците на Столична Община" Offer phase 3 Feb 2020 16:30 View
1 of 3
Go to page

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1915.0, Page times (ms) Server init:9 load:2583 prerender:2808 Total:2813 Browser , (3.214.184.250 - 6)