Verberg menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Openbaar organisatieprofiel

Inkoper


Hoofdcontactpersoon organisatie:
Gebruikersfoto

Станислава Цветкова

029377530

s.tsvetkova@sofia.bg  

Organisatie:

Столична община

KvK nummer: 000696327

BTW nummer: BG000696327

http://www.sofia.bg

Standaard adres:
Столична община - адрес за контакт

ул. Московска 33

1000 София

Bulgarije (BG)

Publicatie status Nr. Naam Fase Aanmelden tot

Gepubliceerd op Negometrix

77177 "Предоставяне под наем на автовишка с височина 25 метра, с оператор за дейностите, изпълнявани от дирекция "Аварийна помощ и превенция" Offertefase 21 nov 2017 16:30 Bekijk

Gepubliceerd op Negometrix

74852 "Изпълнение на мерки за информация и комуникация" в рамките на проект "Интегриран столичен градски транспорт - фаза ІІ" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014- 2020 Offertefase 23 nov 2017 16:30 Bekijk

Gepubliceerd op Negometrix

76780 "Доставка на технически средства за улавяне на безстопанствени кучета на територията на Столична община за ОП "Екоравновесие" Offertefase 27 nov 2017 16:30 Bekijk

Gepubliceerd op Negometrix

74188 Доставка на хранителни продукти по обособени позиции Offertefase 1 dec 2017 16:30 Bekijk
  Perceel 1 - „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Заведенията за социални услуги“.  
  Perceel 2 - „Доставка на хранителни продукти за нуждите на обектите, предоставящи социални услуги в общността“;  

Gepubliceerd op Negometrix

76795 Текущо почистване на изгребни ями и канализация в района на приютите за безстопанствени кучета в кв. Сеславци, с. Горни Богров, ветеринарна клиника Връбница и ветеринарна амбулатория/кастрационен център/ към фондация "Четири лапи" в гр. Банкя Offertefase 4 dec 2017 16:30 Bekijk

Gepubliceerd op Negometrix

76112 Доставка на черна горена тел - консуматив за 2 (два) броя балиращи преси - инсталирано оборудване в Завод за МБТ на отпадъци към ОП "Столично предприятие за третиране на отпадъци" Offertefase 8 dec 2017 16:30 Bekijk

Gepubliceerd op Negometrix

76736 "Доставка на компютри и монитори за нуждите на Направление "Архитектура и градоустройство" към Столична община". Offertefase 15 dec 2017 16:30 Bekijk

Gepubliceerd op Negometrix

75952 Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) за основен ремонт /реконструкция и въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Проф. д-р Георги Павлов" Offertefase 7 dec 2018 16:30 Bekijk

Navigatie

Registreer Organisatie/ Register company

Wachtwoord vergeten

Hulp nodig? Bezoek onze supportpagina Help
Negometrix Platform v4.5.1715.0, Page times (ms) Server init:0 load:530 prerender:717 Total:733 Browser , (54.145.124.143)