Hide main menu

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Станислава Цветкова

029377530

s.tsvetkova@sofia.bg  

Company:

Столична община

Federal Employer Identification (FEI) Number: 000696327

Tax number: BG000696327

http://www.sofia.bg

Default address:
Столична община - адрес за контакт

ул. Московска 33

1000 София

Bulgaria (BG)

Publication status No. Name Phase Participate until

Published on Negometrix

88958 "Изготвяне на идейни проекти за: 1. "Извеждане от експлоатация и ликвидация на язовир "Кремиковци", район Кремиковци 2. "Извеждане от експлоатация и ликвидация на язовир "Сеславци", район Кремиковци Offer phase 24 Apr 2018 10:30 View

Published on Negometrix

87843 "Доставка на хранителни продукти на едро по предварителна заявка за ОП "Социален патронаж" Offer phase 25 Apr 2018 10:30 View

Published on Negometrix

89474 "Ремонт на отоплителна инсталация в дом за възрастни хора "Надежда", гр. София" Offer phase 26 Apr 2018 10:30 View

Published on Negometrix

90513 Транспортиране от пунктовете за съхранение и унищожаване на 419 747 опаковки блистери с калиев йодид Offer phase 27 Apr 2018 10:30 View

Published on Negometrix

90068 Извършване на услуга "оператор на язовирна стена" на язовирите, общинска собственост - Мрамор, Мърчаево и Суходол 2 Offer phase 30 Apr 2018 10:30 View

Published on Negometrix

87943 "Извършване на основен ремонт на мостове" по две обособени позиции: № 1: Мост над околовръстен път София на входа на с. Кривина, район "Панчарево"; 2: Мост по Челопешко шосе над околовръстен път София, район "Кремиковци". Publication 2 May 2018 10:30 View
  Lot 1 - Мост над околовръстен път София на входа на с. Кривина, район "Панчарево";  
  Lot 2 - Мост по Челопешко шосе над околовръстен път София, район "Кремиковци".  

Published on Negometrix

88350 "Предоставяне на услуги по организиране, провеждане на събития и печат на брошури по проект "Стимулиране на гражданското участие в процеса на рециклиране",съфинансиран от Програма за транснационално сътрудничество "Балкани - Средиземно море" (2014 - 2020) Offer phase 2 May 2018 10:30 View

Published on Negometrix

88477 Избор на изпълнители за провеждане на проучвания, анализ и консолидация на събраната информация, финализиране на темите, създаване на съдържание и структура, както и определяне на цели за "Визия за развитие на София и крайградските територии" Offer phase 2 May 2018 10:30 View
  Lot 1 - Избор на изпълнител за провеждане на проучвания, анализ и консолидация на събраната информация, и финализиране на съдържанието на темите в тематична група ХОРА.  
  Lot 2 - Избор на изпълнител за провеждане на проучвания, анализ и консолидация на събраната информация, и финализиране на съдържанието на темите в тематична група ИДЕНТИЧНОСТ И КУЛТУРА.  
  Lot 3 - Избор на изпълнител за провеждане на проучвания, анализ и консолидация на събраната информация, и финализиране на съдържанието на темите в тематична група ТРАНСПОРТ.  
  Lot 4 - Избор на изпълнител за провеждане на проучвания, анализ и консолидация на събраната информация, и финализиране на съдържанието на темите в тематична група ОКОЛНА СРЕДА.  
  Lot 5 - Избор на изпълнител за провеждане на проучвания, анализ и консолидация на събраната информация, и финализиране на съдържанието на темите в тематична група ГРАДСКА СРЕДА.  
  Lot 6 - Избор на изпълнител за провеждане на проучвания, анализ и консолидация на събраната информация, и финализиране на съдържанието на темите в тематична група ИКОНОМИКА  
  Lot 7 - Избор на изпълнител за провеждане на проучвания, анализ и консолидация на събраната информация, и финализиране на съдържанието на темите в тематична група УПРАВЛЕНИЕ.  

Published on Negometrix

88641 "Доставка и въвеждане в експлоатация на стационарно-преносими уреди за осъществяване на контрол на пътното движение" Offer phase 4 May 2018 10:30 View

Published on Negometrix

88493 "Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на училища и детски градини на територията на Столична община по 8 обособени позиции" Offer phase 4 May 2018 10:30 View
  Lot 1 - Основен ремонт/реконструкция и пристройка на асансьор на бивш филиал на Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън” (нова 33 Езикова гимназия „Света София”, ул. „Русе” № 28, район „Илинден”;  
  Lot 2 - Основен ремонт/реконструкция на 140 СОУ (ново 140 СУ) „Иван Богоров”, ж.к. „Обеля-2”, ул. „Дико Илиев” № 9, район „Връбница”;  
  Lot 3 - Основен ремонт/реконструкция на 102 ОУ „Панайот Волов”, ул. „Звезда” № 3, район „Надежда”;  
  Lot 4 - Основен ремонт/реконструкция на 113 СОУ (ново 113 СУ) „Сава Филаретов”, бул. „Тодор Александров” № 117 (ул. „Пиротска” № 177), район „Илинден”;  
  Lot 5 - Пристройка на два и един етажа за четири групи, кухненски блок и административно-учебна част към ЦДГ № 53 (нова ДГ № 153) „Света троица”,  
  Lot 6 - Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 42 (нова ДГ № 42) „Чайка”, ж.к. „Връбница – І” до бл. 507, район „Връбница“;  
  Lot 7 - Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 90 „Веса Паспалеева” - сграда 1, ул. „Иван Момчилов” № 44, район „Надежда”;  
  Lot 8 - Пристройка към 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин”, учебен блок и многофункционален физкултурен салон  
1 of 3
Go to page

Navigation

Register company

Forgotten password

Forgot username?

Need help using Negometrix? Visit our help center! Help
Negometrix Platform v4.5.1804.0, Page times (ms) Server init:0 load:608 prerender:748 Total:764 Browser , (54.198.134.127 - 205)