Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Станислава Цветкова

029377530

s.tsvetkova@sofia.bg  

Company:

Столична община

Federal Employer Identification (FEI) Number: 000696327

Tax number: BG000696327

http://www.sofia.bg

Default address:
Столична община - адрес за контакт

ул. Московска 33

1000 София

Bulgaria (BG)

Publication status No. Name Phase Participate until

Published on Negometrix3

113621 "Доставка на ветеринарномедицински лекарства и консумативи за нуждите на ОП "Екоравновесие" за безстопанствените кучета на територията на Столична община" Offer phase 25 Feb 2019 10:30 View

Published on Negometrix3

113622 "Закупуване и доставка на медицинска апаратура за нуждите на Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД" по обособени позиции Offer phase 25 Feb 2019 10:30 View
  Lot 1 - Доставка на медицинско оборудване за хирургичен блок  
  Lot 2 - Доставка на медицинско оборудване за урологичен блок  
  Lot 3 - Доставка на централна мониторна станция  
  Lot 4 - Доставка на ултразвуков апарат, перфузор, Лапароскопско оборудване и оборудване на анестезиологично работно място  

Published on Negometrix3

110420 "Осигуряване на MAN (Metropolitan Area Network) свързаност между обекти на Столична община" по две обособени позиции Offer phase 25 Feb 2019 10:30 View
  Lot 1 - Обособена позиция №1: Осигуряване на основна MAN (Metropolitan Area Network) свързаност между обекти на Столична община  
  Lot 2 - Обособена позиция №2: Осигуряване на резервна MAN (Metropolitan Area Network) свързаност между обекти на Столична община  

Published on Negometrix3

115930 Доставка на резервни части и ремонт на дробилна машина за механична обработка на дървесна биомаса тип ВА725Е - производство на JENZ GmbH-Германия, предоставена за управление на ОП СПТО Offer phase 27 Feb 2019 10:30 View

Published on Negometrix3

114455 Доставка на гранулирана храна за възрастни и малки/до 4м. възраст/ кучета, настанени в обекти на ОП "Екоравновесие" Offer phase 5 Mar 2019 10:30 View

Published on Negometrix3

114456 Доставка на резервни части, профилактика, сервиз и поддръжка на машини за отваряне на торби и шредер, произведени от KOMPTECH GmbH -АВСТРИЯ, монтирани в завод за МБТ на отпадъци с производство на RDF-гориво - с. Яна, местност Садината Offer phase 5 Mar 2019 10:30 View

Published on Negometrix3

114473 "Абонаментно сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части за наличната специализирана техника и автомобилен парк на ОП "Паркове и градски градини" за 2019г. по 2 обособени позиции: Offer phase 5 Mar 2019 10:30 View
  Lot 1 -  Обособена позиция №1: Сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части на тежкотоварни автомибили, специализирана едрогабаритна механизация, прикачни устройства към многофункционалните машини и служебни леки автомобили.  
  Lot 2 -  Обособена позиция №2: Сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части на малогабаритната техника.  

Published on Negometrix3

116590 Неотложен ремонт на покрива на сграда в р-н "Овча купел", кв. "Горна баня", ул. "Христо Стефчов" № 2, в която се помещават 3 социални услуги Offer phase 8 Mar 2019 10:30 View

Published on Negometrix3

114905 "Абонаментно сервизно обслужване на автоматизирани подземни поливни системи /АППС/, сондажни помпени станции /СПС/ и помпени станции с резервоари /ПС/ в паркове и градини поддържани от ОП "Паркове и градски градини" по 3/три/ обособени позиции: Offer phase 11 Mar 2019 11:30 View
  Lot 1 - Обособена позиция №1 Южен парк III част /поливни системи при входовете откъм ул. "Бяла черква", ул. "Козяк" и ул. "Нишава"/; зелени площи при паметника на И. Вазов /разделителната зелена площ на бул. "Витоша" и пешеходната част на бул. „Витоша“/; градина "Баня Лозенец"; „Княжевска градина – Метростанция 8”;  
  Lot 2 - Обособена позиция №2: Южен парк I част /парково пространство на НДК/; парк „Борисова градина“ и зелени площи до метростанция Стадион „В. Левски"  
  Lot 3 - Обособена позиция №3: парк 'Възраждане".  

Published on Negometrix3

115016 "Поддръжка и експлоатация на единадесет броя фонтани на територията на Столична община, каскади 1, 2, 3, 4 и водна каскада в детски сектор пред НДК за сезонно ползване през 2019 г. - 2020 г., съхраняване на техническите съоръжения през зимния период, подготовка и пускане в експлоатация на единадесет броя фонтани на територията на Столична община, каскади 1, 2, 3, 4 и водна каскада в детски сектор пред НДК за сезон 2020 г. - 2021 г." Offer phase 13 Mar 2019 11:30 View
1 of 2
Go to page

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1901.0, Page times (ms) Server init:0 load:1906 prerender:2031 Total:2031 Browser , (3.80.38.5 - 206)