Verberg menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Openbaar organisatieprofiel

Inkoper


Hoofdcontactpersoon organisatie:
Gebruikersfoto

Андрей Стаменов

029377530

astamenov@sofia.bg

Organisatie:

Столична община

KvK nummer: 000696327

BTW nummer: BG000696327

http://www.sofia.bg

Standaard adres:
Столична община - адрес за контакт

ул. Московска 33

1000 София

Bulgarije (BG)

Publicatie status Nr. Naam Fase Aanmelden tot

Gepubliceerd op Negometrix

59125 "Външен мониторинг на събитията и инициативите, финансирани от Календара на културните събития на Столична община" Offertefase 30 mrt 2017 16:30 Bekijk

Gepubliceerd op Negometrix

57360 "Организиране и провеждане на събитие тип "хепънинг" на открито в центъра на София, както и за изработване и доставка на информационни и рекламни материали, чрез които ще се популяризира 60-та годишнина на Европейския социален фонд (ЕСФ) Offertefase 31 mrt 2017 16:30 Bekijk

Gepubliceerd op Negometrix

57362 Осигуряване на публичност и информация по проект BG16RFOP001-8.001-0035 "Техническа помощ за Столична община" Offertefase 3 apr 2017 16:30 Bekijk

Gepubliceerd op Negometrix

57363 "Доставка и монтаж на оборудване за сигнализация за преминаване с приоритет по трамвайни трасета и главни транспортни коридори - Transit signal priority (TSP)" Offertefase 3 apr 2017 16:30 Bekijk

Gepubliceerd op Negometrix

57524 Избор на консултант за упражняване на строителен надзор и изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 166 от ЗУТ Offertefase 4 apr 2017 16:30 Bekijk

Gepubliceerd op Negometrix

57376 "Доставка и монтаж на система за броене на пътниците - Automatic passenger counting (APC)" в изпълнение на проект "Интегриран столичен градски транспорт - фаза ІІ" Offertefase 4 apr 2017 16:30 Bekijk

Gepubliceerd op Negometrix

57585 Охрана на обекти на Столична община, районни администрации, общински предприятия и други общински структури и охрана при транспортиране на ценни пратки и товари по 15 обособени позиции Offertefase 5 apr 2017 16:30 Bekijk
  Perceel 1 - Обекти на администрацията на Столична община и инкасо  
  Perceel 2 - Обекти на районните администрации (РА)  
  Perceel 3 - Обекти общинска собственост на разпоредители с бюджетни кредити  
  Perceel 4 - Обекти на дирекция „Социални дейности”  
  Perceel 5 - Обекти на дирекция „Зелена система”  
  Perceel 6 - Обекти на дирекция „Здравеопазване”  
  Perceel 7 - Обекти на ОП „Паркове и градски градини”  
  Perceel 8 - Пунктове /отдели/ на дирекция „Общински приходи”  
  Perceel 9 - Обекти на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци”  
  Perceel 10 - Обекти на ОП „Гробищни паркове”  
  Perceel 11 - Обект „Зоологическа градина София”  
  Perceel 12 - Обекти на ОП „Екоравновесие”  
  Perceel 13 - Обекти „Проходими инсталационни колектори” /ПИК/  
  Perceel 14 - Охрана при транспортиране на ценни пратки и товари от пунктове на дирекция „Общински приходи” с използване на депозитарни шкафове в пунктовете  
  Perceel 15 - Охрана на пешеходни подлези  

Gepubliceerd op Negometrix

57383 "Доставка и монтаж на 220 броя електронни информационни табла" в изпълнение на проект "Интегриран столичен градски транспорт - фаза ІІ" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014- 2020 Offertefase 5 apr 2017 16:30 Bekijk

Gepubliceerd op Negometrix

58765 Доставка на опаковъчно фолио (stretch film) за опаковане на балирано RDF-гориво - консуматив за 2 (два) броя опаковащи машини "Wrapper manufacturer (PTF Hauser)" Offertefase 5 apr 2017 16:30 Bekijk

Gepubliceerd op Negometrix

57795 Осигуряване на техническа помощ и съдействие на Столична община и ОП "СПТО" за укрепване на капацитета за управление на дейностите и експлоатация на съоръженията за третиране на отпадъци. Offertefase 6 apr 2017 16:30 Bekijk
1 van 3
Ga naar pagina

Navigatie

Registreer Organisatie/ Register company

Wachtwoord vergeten

Heeft u hulp nodig bij uw gebruik van Negometrix? Bezoek ons helpcentrum. Help
Negometrix Platform v4.5.1703.0, Page times (ms) Server init:0 load:421 prerender:545 Total:545 Browser , (54.145.148.103)