Hide main menu

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Станислава Цветкова

029377530

s.tsvetkova@sofia.bg  

Company:

Столична община

Federal Employer Identification (FEI) Number: 000696327

Tax number: BG000696327

http://www.sofia.bg

Default address:
Столична община - адрес за контакт

ул. Московска 33

1000 София

Bulgaria (BG)

Publication status No. Name Phase Participate until

Published on Negometrix3

107554 "Профилактика, техническо обслужване и ремонт на пожароизвестителни (ПИС) и пожарогасителни системи (ПГС) в сградите на Столична общинска администрация" Offer phase 14 Dec 2018 10:30 View

Published on Negometrix3

107582 "Закупуване на лапароскопско оборудване за операционен блок за нуждите на Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение "Света София" ЕАД" Offer phase 17 Dec 2018 10:30 View

Published on Negometrix3

107588 "Закупуване на нов рентгенов апарат за Диагностично-консултативен център XV - София ЕООД" Offer phase 17 Dec 2018 10:30 View

Published on Negometrix3

110737 "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на абонатна станция за нуждите на ДКЦ V- София ЕООД. Offer phase 17 Dec 2018 10:30 View

Published on Negometrix3

107579 "Основен ремонт по съществуващо положение на улици в райони Нови Искър, Кремиковци, Подуене и Сердика: Offer phase 18 Dec 2018 10:30 View

Published on Negometrix3

110695 "Изготвяне на работен проект за реконструкция на язовир "Иваняне-2", разположен в землищата на кв. Филиповци, район "Люлин" и с. Иваняне, район "Банкя" Offer phase 19 Dec 2018 10:30 View

Published on Negometrix3

110766 Ремонт и реконструкция на партерен етаж на ДКЦ V - София ЕООД Offer phase 27 Dec 2018 10:30 View

Published on Negometrix3

107864 Доставка на резервни части, профилактика, сервиз и поддръжка на техника за третиране на битови отпадъци, транспортьори, барабанни сита и сепаратори, произведени от Eggersmann Anlagenbau GmbH в завод за МБТ на отпадъци с производство на RDF-гориво, - с. Яна, местност Садината Offer phase 4 Jan 2019 10:30 View

Published on Negometrix3

109495 "Закупуване на Лапароскоп, Хистокинет и Видеоколоноскоп с гастроскоп за нуждите на Пета многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД" Offer phase 7 Jan 2019 10:30 View

Published on Negometrix3

110480 "Закупуване на Видеогастроскоп и видеоколоноскоп и лапороскопско оборудване за нуждите на Първа многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД" Offer phase 14 Jan 2019 10:30 View
1 of 2
Go to page

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1815.0, Page times (ms) Server init:0 load:531 prerender:656 Total:671 Browser , (54.234.228.78 - 205)