Verberg menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Openbaar organisatieprofiel

Inkoper


Hoofdcontactpersoon organisatie:
Gebruikersfoto

Станислава Цветкова

029377530

s.tsvetkova@sofia.bg  

Organisatie:

Столична община

KvK nummer: 000696327

BTW nummer: BG000696327

http://www.sofia.bg

Standaard adres:
Столична община - адрес за контакт

ул. Московска 33

1000 София

Bulgarije (BG)

Publicatie status Nr. Naam Fase Aanmelden tot

Gepubliceerd op Negometrix

68156 "Охрана на пунктове /отдели/ на дирекция "Общински приходи" и дирекция "Ревизии и събиране на вземания" към Столична община- физическа охрана и СОТ" Offertefase 1 aug 2017 11:30 Bekijk

Gepubliceerd op Negometrix

66040 "Ремонт на училищен двор на 164 ГПИЕ "Мигел Де Сервантес" и 129 ОУ "Антим I", район "Оборище". Offertefase 1 aug 2017 16:30 Bekijk

Gepubliceerd op Negometrix

68165 "Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Столична община". Offertefase 2 aug 2017 16:30 Bekijk

Gepubliceerd op Negometrix

65125 "Надграждане на съществуващи и разработка на нови функционалности в информационната система на НАГ Offertefase 3 aug 2017 16:30 Bekijk

Gepubliceerd op Negometrix

68290 Избор на изпълнители за извършване на тематична група дейности относно проект "ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ И КРАЙГРАДСКИТЕ ТЕРИТОРИИ" по обособени позиции. Offertefase 4 aug 2017 16:30 Bekijk
  Perceel 1 - „Избор на изпълнител за дейностите по подготвителна изследователска работа по тематична група ХОРА“  
  Perceel 2 - „Избор на изпълнител за дейностите по подготвителна изследователска работа по група теми ИДЕНТИЧНОСТ И КУЛТУРА“  
  Perceel 3 - „Избор на изпълнител за дейностите по подготвителна изследователска работа по група теми ТРАНСПОРТ“  
  Perceel 4 - „Избор на изпълнител за дейностите по подготвителна изследователска работа по група теми ОКОЛНА СРЕДА“  
  Perceel 5 - „Избор на изпълнител за дейностите по подготвителна изследователска работа по група теми ГРАДСКА СРЕДА“  
  Perceel 6 - „Избор на изпълнител за дейностите по подготвителна изследователска работа по група теми ИКОНОМИКА“  
  Perceel 7 - „Избор на изпълнител за дейностите по подготвителна изследователска работа по група теми УПРАВЛЕНИЕ“  
  Perceel 8 - „Избор на изпълнител на мониторинг на аспектите МАРКЕТИНГ и ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“  
  Perceel 9 - „Избор на изпълнител на мониторинг на аспектите ТЕХНОЛОГИИ“  
  Perceel 10 - „Избор на изпълнител на мониторинг на аспектите УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ и ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГИС“  
  Perceel 11 - Избор на изпълнител на мониторинг на аспектите СОЦИОЛОГИЯ  
  Perceel 12 - Избор на изпълнител на мониторинг на аспектите УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ  
  Perceel 13 - Избор на изпълнител на мониторинг на аспектите ПРАВО И НОРМАТИВНА БАЗА  
  Perceel 14 - Избор на изпълнител на мониторинг на аспектите ОКОЛНА СРЕДА  

Gepubliceerd op Negometrix

68314 Създаване на комуникационна платформа (сайт) и осигуряване на рекламно присъствие относно проект ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ И КРАЙГРАДСКИТЕ ТЕРИТОРИИ по две обособени позиции" Offertefase 4 aug 2017 16:30 Bekijk
  Perceel 1 - Избор на изпълнител създаване на комуникационна платформа (сайт)  
  Perceel 2 - Избор на изпълнител за осигуряване на рекламно присъствие  

Gepubliceerd op Negometrix

68320 "Избор на изпълнител за дейностите по създаването и прилагането на комуникационна стратегия, визуална идентичност и творческа платформа за комуникация в хода на кампанията за създаване на ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ И КРАЙГРАДСКИТЕ ТЕРИТОРИИ" Offertefase 4 aug 2017 16:30 Bekijk

Gepubliceerd op Negometrix

64937 Избор на изпълнител за обектите на "Столичен електротранспорт" ЕАД, предвидени за неотложен основен ремонт през 2017 г. по обособени позиции Offertefase 7 aug 2017 16:30 Bekijk
  Perceel 1 - „Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД за 2017 г.“  
  Perceel 2 - „Основен ремонт на контактно-кабелна мрежа и ТИС по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД за 2017 г.“  

Gepubliceerd op Negometrix

66579 Поддържане на техническите съоръжения на обекти от инженерната инфраструктура на Столична община по обособени позиции: Offertefase 9 aug 2017 16:30 Bekijk
  Perceel 1 - Поддържане на техническите съоръжения, обслужващи помпена станция в Зона Б-5;  
  Perceel 2 - Поддържане на техническите съоръжения, обслужващи Минерален извор „София-център”  

Gepubliceerd op Negometrix

66393 "Възстановяване на Западен парк-представителна част"- финансирани по инвестиционен приоритет 3 "Градска среда" в рамките на приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г. Offertefase 14 aug 2017 16:30 Bekijk
1 van 3
Ga naar pagina

Navigatie

Registreer Organisatie/ Register company

Wachtwoord vergeten

Heeft u hulp nodig bij uw gebruik van Negometrix? Bezoek ons helpcentrum. Help
Negometrix Platform v4.5.1709.0, Page times (ms) Server init:0 load:514 prerender:639 Total:655 Browser , (54.198.104.234)