Verberg menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Openbaar organisatieprofiel

Inkoper


Hoofdcontactpersoon organisatie:
Gebruikersfoto

Станислава Цветкова

029377530

s.tsvetkova@sofia.bg  

Organisatie:

Столична община

KvK nummer: 000696327

BTW nummer: BG000696327

http://www.sofia.bg

Standaard adres:
Столична община - адрес за контакт

ул. Московска 33

1000 София

Bulgarije (BG)

Publicatie status Nr. Naam Fase Aanmelden tot

Gepubliceerd op Negometrix

81547 "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на специфично оборудване за лаборатория по професиите и Обособена позиция № 2: Доставка и монтаж на компютри и периферни устройства Offertefase 23 feb 2018 16:30 Bekijk
  Perceel 1 - Доставка и монтаж на специфично оборудване за лаборатория по професиите  
  Perceel 2 - Доставка и монтаж на компютри и периферни устройства  

Gepubliceerd op Negometrix

76007 "Лепене на гумено-транспортни ленти (ГТЛ) по студен способ в завод за МБТ на отпадъци с производство на RDF-гориво - с. Яна, местност "Садината" Offertefase 26 feb 2018 13:00 Bekijk

Gepubliceerd op Negometrix

81590 "Абонаментно поддържане на пожароизв., гласово оповестителна, пожарогг. система и противопож. уреди. Противопожарно обезопасяване, провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване пожарна безопасност на обектите на ОП СПТО" Offertefase 26 feb 2018 16:30 Bekijk
  Perceel 1 - Абонаментно поддържане и обслужване на пожароизвестителни и гласово оповестителни системи на територията на обектите на ОП СПТО  
  Perceel 2 - Абонаментно обслужване и поддръжка на спринклерна система за пожарогасене, инсталирана в ОП СПТО за МБТ площадка „Садината“  
  Perceel 3 - Серв. обсл.на прот. уреди. Поддърж.и обсл.на пож. кранове. Противопож. обезоп. и пров.на превантивни и организационни мероприят.за осиг.пож.безоп.на обекти в ОП СПТО. Д-ка и монтаж на пожаротехнич.средства и знаци за обознач.на местопол.и пътищата към тях  

Gepubliceerd op Negometrix

84223 "Доставка на 550 броя клиентски лиценза за софтуерна и техническа поддръжка на продукта Micro Focus Zenworks Asset Managment" Offertefase 26 feb 2018 16:30 Bekijk

Gepubliceerd op Negometrix

81718 Застраховка "Гражданска отговорност", "Пълно Каско" и "Злополука на местата в МПС" на служебните автомобили, стопанисвани от Столична община, общински предприятия и заведения за социални услуги по приложени списъци за 2018 г. Offertefase 27 feb 2018 16:30 Bekijk

Gepubliceerd op Negometrix

82355 "Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за нуждите на медицинските специалисти, работещи в училищните здравни кабинети и служителите в общинските комплекси за детско хранене" Offertefase 27 feb 2018 16:30 Bekijk

Gepubliceerd op Negometrix

85086 Доставка на изкуствени водни бариери (защитни диги) за многократна употреба Offertefase 27 feb 2018 16:30 Bekijk

Gepubliceerd op Negometrix

82518 "Доставка на гранулирана храна за възрастни и малки/до 4м. възраст/ кучета, настанени в обекти на ОП "Екоравновесие" Offertefase 28 feb 2018 16:30 Bekijk

Gepubliceerd op Negometrix

81270 Обработка на паркове, градини, зелени площи към транспортните ивици и в междублокови пространства, речни корита, гробищни паркове на територията на Столична община срещу насекоми, акари и гризачи Offertefase 28 feb 2018 16:30 Bekijk
  Perceel 1 - Паркови обекти-Запад  
  Perceel 2 - Паркови обекти-Изток  
  Perceel 3 - Зелени площи към транспортни обекти  
  Perceel 4 - Зелени площи към районни администрации- Североизток  
  Perceel 5 - Зелени площи към районни администрации- Югозапад  
  Perceel 6 - Гробищни паркове  

Gepubliceerd op Negometrix

83465 Въоръжена охрана на административната част на обекти на Столична община: 100А и 207 Selectiefase 6 mrt 2018 16:30 Bekijk
1 van 2
Ga naar pagina

Navigatie

Registreer Organisatie/ Register company

Wachtwoord vergeten

Hulp nodig? Bezoek onze supportpagina Help
Negometrix Platform v4.5.1802.0, Page times (ms) Server init:0 load:545 prerender:701 Total:701 Browser , (54.159.30.26 - 205)