Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Станислава Цветкова

029377530

s.tsvetkova@sofia.bg  

Company:

Столична община

Federal Employer Identification Number (FEIN): 000696327

Tax number: BG000696327

http://www.sofia.bg

Default address:

ул. Московска 33

1000 София

Bulgaria (BG)

Published on No. Name Phase Participate until

Published on Negometrix3

131731 Аварийно възстановяване на мостово съоръжение на пътя от кв.Михайлово за Радова махала, район "Банкя". Offer phase 17 Sep 2019 10:30 View

Published on Negometrix3

132885 Доставка на мултифункционални печатащи устройства и консумативи за копиране на протоколи на секционните избирателни комисии по смисъла на Изборния кодекс за обезпечаване на изборите за общински съветници и кметове по обособени позиции Offer phase 19 Sep 2019 5:30 View
  Lot 1 - Доставка на 500 бр. нови мултифункционални устройства и 500 бр. оригинални тонер касети за тях, за копиране на протоколи на секционните избирателни комисии по смисъла на Изборния кодекс, за обезпечаване на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  
  Lot 2 - Доставка на оригинални тонер касети SAMSUNG MLT-D204L (SU 929A)-150 бр., HP ТОНЕР CF283XC BK 2.2K – 360 бр., и мастилени глави HP CH563EE BLACK NO301XL - 2300 бр., HP CZ101AE BLACK NO650 - 210 бр. за копиране на протоколи на секционните избирателни комисии по смисъла на Изборния кодекс, за обезпечаване на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  

Published on Negometrix3

127158 "Превантивни мерки за недопускане на кризисни ситуации, предизвикани от намалена проводимост на покрити участъци от речните корита на територията на Столична община" Offer phase 19 Sep 2019 10:30 View

Published on Negometrix3

130640 "Приемане и оползотворяване на отпадъци с код: 19 12 10 - запалими отпадъци (RDF - модифицирани горива, получени от отпадъци), съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. (изм. и доп. ДВ, бр. 46 от 01.06.2018 г.) за класификация на отпадъците, преминали обработка в Завод за МБТ на отпадъци на площадка "Садината" с адрес с. Яна, местност "Садината", без включен транспорт" по 5 (пет) обособени позиции" Offer phase 20 Sep 2019 10:30 View
  Lot 1 - Оползотворяване на RDF-гориво, фракция 0 – 200 мм – до 80 000 тона/година (прогнозно количество) в четири форми  
  Lot 2 - Оползотворяване на RDF-гориво, фракция 0 – 200 мм – до 70 000 тона/година (прогнозно количество) в четири форми  
  Lot 3 - Оползотворяване на RDF-гориво фракция 0 – 200 мм – до 10 000 тона/година (прогнозно количество) единствено в четири форми  
  Lot 4 - Оползотворяване на RDF-гориво фракция 0 – 200 мм – до 10 000 тона/година (прогнозно количество) единствено в четири форми  
  Lot 5 - Оползотворяване на RDF-гориво фракция 0 – 200 мм – до 10 000 тона/година (прогнозно количество) единствено в четири форми  

Published on Negometrix3

130646 Транспортиране на материали, получени от третиране на отпадъци в съоръженията, намиращи се на площадка "Хан Богров", с.Горни Богров, р-н Кремиковци - Инсталация за биологично третиране и площадка "Садината", с.Яна, р-н Кремиковци - Завод за механично-биологично третиране на отпадъци Offer phase 20 Sep 2019 10:30 View

Published on Negometrix3

130647 "Услуги по зимно поддържане и почистване на част от републиканските пътища на територията на Столична община - Републикански пътища - Юг: • Републикански път / ІІ - 82 / Самоков - София от км 81+400 до км 86+700; • Републикански път / ІІ - 18 / Софийски околовръстен път - Южна дъга от км 38+100 до км 62+007 и от км 0+000 до км 0+780 Offer phase 20 Sep 2019 10:30 View

Published on Negometrix3

130931 Избор на изпълнител за проектиране и изпълнение на обект: "Изграждане и развитие на център за компетентност "Горна баня" - реконструкция и модернизация на комплекс "Горна баня ", с идентификатор 68134.4331.5474.1, упи- I, кв. 1а, на ул. "Oбзор" №2 в кв. Горна баня, район "Овча купел", гр. София, I -ви етап в две обособени позиции Offer phase 26 Sep 2019 10:30 View
  Lot 1 - Проектиране и изпълнение на обект: "Изграждане и развитие на център за компетентност "Горна баня" - реконструкция и модернизация на комплекс "Горна баня", с идентификатор 68134.4331.5474.1, упи- I, кв. 1а, на ул. "Oбзор" №2 в кв. Горна баня, район "Овча купел", гр. София, I -ви етап  
  Lot 2 - Изготвяне на комплексен доклад за съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор на СМР на обект "Изграждане и развитие на център за компетентност "Горна баня" - реконструкция и модернизация на комплекс "Горна баня", с идентификатор 68134.4331.5474.1, упи- I, кв. 1а, на ул. "Oбзор" №2 в кв. Горна баня, район "Овча купел", гр. София, I -ви етап.  

Published on Negometrix3

128648 "Приготвяне и доставка на готова храна за потребителите на Заведения за социални услуги" Offer phase 1 Oct 2019 10:30 View

Published on Negometrix3

129063 "Доставка и гаранционно сервизно обслужване на мобилнa автоматичнa измервателна станция (МАИС) за контрол качеството на атмосферния въздух" Offer phase 2 Oct 2019 10:30 View

Published on Negometrix3

131471 Доставка на фабрично нова специализирана техника - транспортни средства за нуждите на ОП "Столично предприятие за третиране на отпадъци", с.Яна, местност "Садината" по обособени позиции: Offer phase 2 Oct 2019 10:30 View
  Lot 1 - „Доставка на 1 (един) брой фабрично нов камион с надстройка „самосвал“ с кран“, съгласно техническа спецификация  
  Lot 2 - „Доставка на 3 (три) броя фабрично нови транспортни средства за събиране и транспортиране на биоотпадъци с обем на надстройката минимум 5 m3“, съгласно техническа спецификация  
1 of 2
Go to page

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1909.0, Page times (ms) Server init:14 load:777 prerender:1008 Total:1019 Browser , (35.172.100.232 - 6)