Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Станислава Цветкова

029377530

s.tsvetkova@sofia.bg  

Company:

Столична община

Federal Employer Identification Number (FEIN): 000696327

Tax number: BG000696327

http://www.sofia.bg

Default address:

ул. Московска 33

1000 София

Bulgaria (BG)

Published on No. Name Phase Participate until

Published on Negometrix3

125523 "Принудително премахване или поправяне и заздравяване на строежи или части от тях, по реда на чл.196, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и премахване на незаконни строежи по реда на чл. 225а от ЗУТ" Offer phase 16 Jul 2019 10:30 View

Published on Negometrix3

125620 "Мониторинг на води, въздух, почви и шум на територията на ОП "Столично предприятие за третиране на отпадъци" - площадка "Садината" и площадка "Хан Богров" по 4 обособени позиции: Offer phase 17 Jul 2019 10:30 View
  Lot 1 - „Извършване мониторинг на води“  
  Lot 2 - „Извършване мониторинг на въздух“  
  Lot 3 - „Извършване мониторинг на шум“  
  Lot 4 - „Извършване мониторинг на почви“  

Published on Negometrix3

127649 "Ремонт на помещения в "ДКЦ V - София" ЕООД" Offer phase 18 Jul 2019 10:30 View

Published on Negometrix3

125948 "Осигуряване на самолетни билети за служебните пътувания в страната и чужбина и предоставяне на съпътстващи услуги за нуждите на Столична община". Offer phase 19 Jul 2019 10:30 View

Published on Negometrix3

122496 "Паметник на инж. Иван Иванов - кмет на София" на бул. "Драган Цанков" и бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", до Метростанция "Стадион Васил Левски", гр. София Offer phase 22 Jul 2019 10:30 View

Published on Negometrix3

127917 "Авариен ремонт на ВиК инсталациите в Кризисен център за настаняване на бездомни лица с адрес: гр. София, ж.к. "Захарна фабрика" бл. 48А Offer phase 24 Jul 2019 10:30 View

Published on Negometrix3

126377 "Доставка на резервни части за лодкови лентови транспортьори произведени от фирма "RUEZ GmbH" - Германия и монтирани в завод за МБТ на отпадъци с производство на RDF-гориво - с. Яна, местност Садината" Offer phase 25 Jul 2019 10:30 View

Published on Negometrix3

124889 Отпечатване и доставка на рекламни материали, за нуждите на ОП "Туризъм", Столична община Offer phase 25 Jul 2019 10:30 View

Published on Negometrix3

126421 Доставка на работно облекло за нуждите на работниците и служителите в ОП "Столично предприятие за третиране на отпадъци Offer phase 29 Jul 2019 10:30 View

Published on Negometrix3

126864 Избор на изпълнител за осигуряване на информация и комуникация, в изпълнение на проект "Изграждане на инфраструктура за 9 нови социални услуги в Столична община в 2 обекта на интервенция"по процедура BG16RFOP001-5.002 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни хора с увреждания", Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020" Offer phase 31 Jul 2019 10:30 View
1 of 3
Go to page

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1909.0, Page times (ms) Server init:15 load:3327 prerender:3499 Total:3515 Browser , (54.211.135.32 - 206)