Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Стефан Иванов

0887511149

stefan.ivanov@cez.bg

Company:

ЧЕЗ Разпределение България АД

Federal Employer Identification Number (FEIN): 130277958

Tax number: BG130277958

http://www.cez-rp.bg

Default address:

Бенчмарк Бизнес Център, бул.Цариградско шосе 159, гр.София

1784 София

Bulgaria (BG)

Published on No. Name Phase Submission Deadline

Published on Negometrix3

144783 РРС20-002 "Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и ел. оборудване на трансформаторни постове (ТП) на територията на град София и София Област" Offer phase 6 Apr 2020 15:30 View

Published on Negometrix3

144786 РРС20-003 "Изготвяне на работен проект, доставка и монтаж на нова комплектна разпределителна уредба 10 kV от модулен тип и цифрови защити за възел "Сердика" 10/10 kV" Offer phase 6 Apr 2020 15:30 View

Published on Negometrix3

148054 PPD20-039_Доставка и монтаж на съединителни муфи за извършване на авариен ремонт на силов маслонапълнен кабел 110kV "Възраждане" между подстанции "Средец" и "Боримечка" Offer phase 7 Apr 2020 15:30 View

Published on Negometrix3

145791 PPS20-016 Поддръжка, ремонт и преустройване (при необходимост) на съоръжения с повишена опасност Offer phase 13 Apr 2020 15:30 View

Published on Negometrix3

146576 PPD20-006_"Доставка на усукани изолирани проводници ниско напрежение (НН)" Selection phase 13 Apr 2020 15:30 View

Published on Negometrix3

147636 PPD20-038 Избор на изпълнител за доставка на студовлагозащитно работно облекло за служители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Offer phase 14 Apr 2020 15:30 View

Published on Negometrix3

146572 PPD20-019_"Доставка на птицезащитни продукти" Offer phase 21 Apr 2020 15:30 View
  Lot 1 - „Доставка на елетроизолационен шлаух за неизолирани алуминиево-стоманени проводници по проект LIFE BIRDS ON POWER LINES, LIFE16 NAT/BG/000612”  
  Lot 2 - “Доставка на птицезащитни изолационни маншети за въздушни електропроводни линии СрН по проект LIFE BIRDS ON POWER LINES, LIFE16 NAT/BG/000612“  

Published on Negometrix3

147487 PPD20-034 Доставка на хавлиени кърпи Offer phase 21 Apr 2020 15:30 View

Published on Negometrix3

147488 PPD20-025 Доставка на диелектрични ръкавици и боти Offer phase 21 Apr 2020 15:30 View
  Lot 1 - Доставка на диелектрични ръкавици с пръсти, с прав маншет, 20 kV, клас 3 (изолиращи ръкавици)  
  Lot 2 - Доставка на диелектрични боти над 1000 V  

Published on Negometrix3

147492 PPS20-031 Избор на регистриран одитор по чл. 7 от ЗНФО, за независим финансов одит на самостоятелния и консолидирания годишен финансов отчет на възложителя, както и изготвяне на последващ одиторски доклад Offer phase 21 Apr 2020 15:30 View
1 of 3
Go to page

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2004.0, Page times (ms) Server init:5 load:748 prerender:963 Total:968 Browser , (3.233.215.196 - 6)