Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Стефан Иванов

0887511149

stefan.ivanov@cez.bg

Company:

ЧЕЗ Разпределение България АД

Federal Employer Identification Number (FEIN): 130277958

Tax number: BG130277958

http://www.cez-rp.bg

Default address:

Бенчмарк Бизнес Център, бул.Цариградско шосе 159, гр.София

1784 София

Bulgaria (BG)

Published on No. Name Phase Participate until

Published on Negometrix3

130095 PPS19-093 Денонощна, 24-часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на дружеството Offer phase 26 Aug 2019 9:30 View
  Lot 1 - "Денонощна, 24-часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област София-град  
  Lot 2 - "Денонощна, 24-часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Софийска област".  
  Lot 3 - Денонощна, 24-часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Перник  
  Lot 4 - Денонощна, 24-часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Кюстендил  
  Lot 5 - Денонощна, 24-часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Благоевград  
  Lot 6 - Денонощна, 24-часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Плевен  
  Lot 7 - Денонощна, 24-часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Ловеч  
  Lot 8 - Денонощна, 24-часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Враца  
  Lot 9 - Денонощна, 24-часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Видин  
  Lot 10 - Денонощна, 24-часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Монтана  
  Lot 11 - Денонощна, 24-часова охрана със СОТ на обект на територията на административна област Пазарджик, гр. Батак  

Published on Negometrix3

128261 PPD19-021 Доставка на натурална минерална и трапезна вода Offer phase 27 Aug 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

129119 PPD19-080_Доставка на полиестерни електромерни табла НН, за директно измерване, за жилищни сгради с голям брой потребители, след сключени рамкови споразумения Offer phase 28 Aug 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

128253 PPS19-074 Сключване на задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и доброволна застраховка "Злополука" на лицата в МПС, собственост на "ЧЕЗ Разпределение Разпределение България" АД Offer phase 28 Aug 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

128228 PPS19-066 Отпечатване и доставка на бланки, дневници, формуляри и протоколи за нуждите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Offer phase 29 Aug 2019 9:30 View
  Lot 1 - Отпечатване и доставка на констативни протоколи за нуждите на дирекция "Мерене и управление на данните"  
  Lot 2 - Отпечатване и доставка на бланки и протоколи за нуждите на Дирекция "Експлоатация и поддържане"  
  Lot 3 - Отпечатване и доставка на бланки и протоколи за нуждите на Отдел "Управление на качеството"  

Published on Negometrix3

129792 РРS19-073 "Извършване на проектантски и геодезически услуги за съществуващи сгради и имоти на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, собственост на дружеството" Offer phase 9 Sep 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

128933 PPS19-075 "Застраховка "Имущество" на дълготрайни и краткотрайни материални активи, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Offer phase 16 Sep 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

127474 PPD19-055_Доставка на трифазни маслонапълнени херметизирани шунтови реактори до 800 kVAr, 20 kV с първоначален монтаж и обучение Offer phase 25 Sep 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

130651 PPD19-076_Доставка на aрматура за АС проводници, в това число: клеми, кратунки, пеперуда, обици и болтове Offer phase 1 Oct 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

129513 PPD_KC_19-077_Доставка на центрофугални стоманобетонни стълбове Selection phase View
1 of 2
Go to page

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1909.0, Page times (ms) Server init:15 load:3218 prerender:3359 Total:3359 Browser , (34.236.38.146 - 205)