Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Стефан Иванов

0887511149

stefan.ivanov@cez.bg

Company:

ЧЕЗ Разпределение България АД

Federal Employer Identification Number (FEIN): 130277958

Tax number: BG130277958

http://www.cez-rp.bg

Default address:

Бенчмарк Бизнес Център, бул.Цариградско шосе 159, гр.София

1784 София

Bulgaria (BG)

Published on No. Name Phase Submission Deadline

Published on Negometrix3

134474 PPD19-107_Доставка и монтаж на комплектни метални трансформаторни постове, след сключени рамкови споразумения Offer phase 15 Nov 2019 15:30 View

Published on Negometrix3

135227 PPD19-115_Доставка на обвивки за електромерни табла за монтиране на фасада, след сключени рамкови споразумения Offer phase 18 Nov 2019 15:30 View

Published on Negometrix3

136837 PPD19-125 Доставка на натурална минерална и трапезна вода Offer phase 26 Nov 2019 15:30 View

Published on Negometrix3

136770 PPD19-116_Доставка на комплект измервателен клемен блок с клеми за медни проводници, след сключени рамкови споразумения Offer phase 27 Nov 2019 15:30 View

Published on Negometrix3

135503 PPD19-108_Доставка на метални електромерни табла за монтаж на стълб, с възможност за охрана Offer phase 29 Nov 2019 15:30 View

Published on Negometrix3

134861 PPS19-097 Отпечатване и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Offer phase 3 Dec 2019 15:30 View

Published on Negometrix3

136769 PPD19-119_Доставка на еднополюсни и триполюсни миниатюрни товарови прекъсвачи, след сключени рамкови споразумения Offer phase 4 Dec 2019 15:30 View

Published on Negometrix3

134737 PPD19-081 Доставка на нови, неупотребявани летни и зимни автомобилни гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили и специализирана техника от автомобилния парк на "ЧЕЗ Разпределение България" АД и извършване на услуги по демонтаж, монтаж, ремонт на автомобилни гуми и джанти Offer phase 5 Dec 2019 15:30 View

Published on Negometrix3

134863 PPD19-112 Доставка на тонер касети и консумативи за периферна техника Offer phase 9 Dec 2019 15:30 View

Published on Negometrix3

137355 РРS19-120 "Оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по смисъла на чл.166 от ЗУТ за обект: "Проектиране, доставка и реконструкция на ВЕЛ "Калиман" 110 kV с промяна от единичен на двоен електропровод" Offer phase 13 Dec 2019 15:30 View
1 of 2
Go to page

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1913.0, Page times (ms) Server init:9 load:2740 prerender:2965 Total:2970 Browser , (3.91.106.44 - 7)