Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Стефан Иванов

0887511149

stefan.ivanov@cez.bg

Company:

ЧЕЗ Разпределение България АД

Federal Employer Identification Number (FEIN): 130277958

Tax number: BG130277958

http://www.cez-rp.bg

Default address:

Бенчмарк Бизнес Център, бул.Цариградско шосе 159, гр.София

1784 София

Bulgaria (BG)

Published on No. Name Phase Participate until

Published on Negometrix3

123238 PPD19-056_Доставка на кабели трижилни, 12/20 kV, след сключени рамкови споразумения Offer phase 17 Jun 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

123018 PPD19-025_Доставка на силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж средно напрежение /СрН/ Offer phase 21 Jun 2019 9:30 View
  Lot 1 - Доставка на силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж с алуминиев екран средно напрежение /СрН/  
  Lot 2 - Доставка на силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж с меден екран средно напрежение /СрН/  

Published on Negometrix3

125394 PPD19-046 Доставка на предпазни табели (табели за безопасност) Offer phase 24 Jun 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

124569 PPD19-067_Доставка на предпазители и основи ниско напрежение (НН), след сключени рамкови споразумения Offer phase 1 Jul 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

123623 PPD18-133 Доставка на работно облекло за служители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Selection phase 4 Jul 2019 9:30 View
  Lot 1 - Доставка на студовлагозащитно работно облекло  
  Lot 2 - Доставка на прахозащитно работно облекло  
  Lot 3 - Допълнителни работни облекла за горната и долната част на тялото, защита на главата и ръцете, съгласно списъка по чл.12, ал. 1, т. 1 от ЗОП (запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП)  

Published on Negometrix3

123629 PPS19-048 Предоставяне на услуги за пренос на глас и данни посредством обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM/ UMTS/ LTE или еквивалент с национално покритие от лицензиран оператор включително Гласова комуникация (тип Voice), Текстова комуникация (тип SMS), Пренос на данни (тип CSD, EDGE, GPRS/3G/4G))", Offer phase 4 Jul 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

123023 PPS19-026 Ремонт и сервизно обслужване на МПС от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" на територията на областите Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен и Ловеч Offer phase 4 Jul 2019 9:30 View
  Lot 1 - Ремонт и сервизно обслужване на МПС от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" на територията на областите Перник и Кюстендил  
  Lot 2 - Ремонт и сервизно обслужване на МПС от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" на територията на област Благоевград  
  Lot 3 - Ремонт и сервизно обслужване на МПС от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" на територията на областите Плевен и Ловеч  

Published on Negometrix3

123017 PPD19-033_Модернизация (ретрофит) на ПС "София Център" 110/10 кV, включително проектиране, доставка и монтаж на оборудване, реконструкция и въвеждане в експлоатация на нови вериги за телемеханика Offer phase 8 Jul 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

124667 PPD19-057_Доставка на сигнализатор на земни и къси съединения с дистанционно предаване на данните, за кабелни електропроводи СрН, с непосочно действие Offer phase 9 Jul 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

124793 PPD19-054_Доставка на разпределителни табла ниско напрежение /НН/, след сключени рамкови споразумения Offer phase 10 Jul 2019 9:30 View
  Lot 1 - Доставка на главни трансформаторни табла  
  Lot 2 - Доставка на разпределителни табла  
1 of 2
Go to page

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1906.0, Page times (ms) Server init:0 load:2125 prerender:2281 Total:2281 Browser , (3.84.130.252 - 206)