Hide main menu

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Стефан Иванов

0887511149

stefan.ivanov@cez.bg

Company:

ЧЕЗ Разпределение България АД

Federal Employer Identification (FEI) Number: 130277958

Tax number: BG130277958

http://www.cez-rp.bg

Default address:
ЧЕЗ Разпределение България АД - адрес за контакт

Бенчмарк Бизнес Център, бул.Цариградско шосе 159, гр.София

1784 София

Bulgaria (BG)

Publication status No. Name Phase Participate until

Published on Negometrix3

104693 PPD 18-103_Модернизация (ретрофит) на възлови разпределителни станции 20 (10) кV и изграждане на вериги на телемеханика Offer phase 17 Dec 2018 9:30 View
  Lot 1 - Модернизация (ретрофит /проектиране, реконструкция, доставка и монтаж на машини и съоръжения, подготовка и въвеждане в експлоатация/) на възлови разпределителни станции 20 (10) кV и изграждане на вериги на телемеханика в регион „София“ и регион „София област“  
  Lot 2 - Модернизация (ретрофит /проектиране, реконструкция, доставка и монтаж на машини и съоръжения, подготовка и въвеждане в експлоатация/) на възлови разпределителни станции 20 (10) кV и изграждане на вериги на телемеханика в регион „Перник - Кюстендил“ и регион „Благоевград“  
  Lot 3 - Модернизация (ретрофит /проектиране, реконструкция, доставка и монтаж на машини и съоръжения, подготовка и въвеждане в експлоатация/) на възлови разпределителни станции 20 (10) кV и изграждане на вериги на телемеханика в регион „Ловеч - Враца“, регион „Монтана – Видин“ и регион „Плевен“  

Published on Negometrix3

108276 PPD18-120_Доставка на полимерни електромерни табла и обвивки за електромерни табла Selection phase 20 Dec 2018 9:30 View
  Lot 1 - Доставка на електромерни табла НН, за директно измерване  
  Lot 2 - Доставка на електромерни табла НН за индиректно измерване  
  Lot 3 - Доставка на обвивки за електромерни табла за монтиране на фасада  

Published on Negometrix3

107086 PPD18-119 Периодична доставка на канцеларски материали за нуждите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Offer phase 3 Jan 2019 9:30 View
  Lot 1 - Доставка на канцеларски материали  
  Lot 2 - Доставка на канцеларски материали, съгласно списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП (запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП)  

Published on Negometrix3

109648 PPD18-124 Управление (направляване), проверка и осъществяване на контрол и оценка за съответствие с нормативните и вътрешни организационни изисквания, на процесите при осъществяване на инвестиционни проекти Offer phase 10 Jan 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

110644 РРS18-115 "Изготвяне на цялостна проектна документация за реконструкция и ново изграждане на кабелни линии 20 kV и 0,4 kV и други съоръжения, включително за присъединяване на нови абонати на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Offer phase 14 Jan 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

110646 РРС18-116 "Строително-монтажни работи за присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни мрежи НН и СрН, ел. оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със затруднен достъп или по заявление и други на територията на области Благоевград, Враца, Ловеч, Монтана и Видин" Offer phase 14 Jan 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

110647 РРС18-117 "Строително-монтажни работи по съществуващи и нови кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) на територията на Софийска област" Offer phase 17 Jan 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

110648 PPS18-122 "Проектиране подмяната на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV "Дондуков" от линеен ножов разединител 110 kV на ПС "Георги Димитров" до елегазов КРУ модул 110 kV в ПС "София-Център" Offer phase 17 Jan 2019 9:30 View

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1815.0, Page times (ms) Server init:0 load:515 prerender:640 Total:640 Browser , (54.234.228.78 - 205)