Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Стефан Иванов

0887511149

stefan.ivanov@cez.bg

Company:

ЧЕЗ Разпределение България АД

Federal Employer Identification (FEI) Number: 130277958

Tax number: BG130277958

http://www.cez-rp.bg

Default address:
ЧЕЗ Разпределение България АД - адрес за контакт

Бенчмарк Бизнес Център, бул.Цариградско шосе 159, гр.София

1784 София

Bulgaria (BG)

Publication status No. Name Phase Participate until

Published on Negometrix3

113224 PPD18-126 Доставка на автокран-вишка по проект "LIFE BIRDS ON POWERLINES", LIFE16/NAT/BG/000612, съфинансиран от Европейския съюз Offer phase 28 Feb 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

114164 PPS18-129 "Изготвяне и съгласуване на работен проект за нова елегазова комплектна разпределителна уредба 110 кV в Подстанция "София Център" Offer phase 7 Mar 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

111095 PPD18-118_Доставка на триполюсни товарови прекъсвачи за монтиране на закрито Offer phase 8 Mar 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

115101 PPD19-002_Доставка на еднополюсни и триполюсни миниатюрни автоматични прекъсвачи, след сключени рамкови споразумения Offer phase 11 Mar 2019 10:30 View

Published on Negometrix3

115105 PPD19-011_Доставка на композитни висящи изолатори, след сключени рамкови споразумения Offer phase 12 Mar 2019 10:30 View

Published on Negometrix3

115045 PPC18-132 "Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение с изнасяне на ел.табла на имотна граница на територията, обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД - град София" Offer phase 15 Mar 2019 10:30 View

Published on Negometrix3

114943 PPD19-003 Доставка и монтаж на концентратори, електромери, модеми и филтри, оперативно съвместими със съществуващата система за дистанционно отчитане на електромери - ZTE Power Em Universal Energy Management System, интегрирана в "ЧЕЗ Разпределение България" АД Selection phase 20 Mar 2019 10:30 View

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1901.0, Page times (ms) Server init:15 load:1906 prerender:2031 Total:2031 Browser , (3.80.38.5 - 206)