Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Стефан Иванов

0887511149

stefan.ivanov@cez.bg

Company:

ЧЕЗ Разпределение България АД

Federal Employer Identification Number (FEIN): 130277958

Tax number: BG130277958

http://www.cez-rp.bg

Default address:

Бенчмарк Бизнес Център, бул.Цариградско шосе 159, гр.София

1784 София

Bulgaria (BG)

Published on No. Name Phase Submission Deadline

Published on Negometrix3

143737 PPD19-146_Доставка на шинодържатели и клеми стержен-въже Offer phase 24 Feb 2020 15:30 View

Published on Negometrix3

143738 PPD19-147_Доставка на брави и ключове Offer phase 25 Feb 2020 15:30 View
  Lot 1 - Доставка на брава за трансформаторни постове и галванизиран стоманен ключ за брави на трансформаторни постове и кабелни разпределителни шкафове  
  Lot 2 - Доставка на галванизиран стоманен ключ и халф цилиндър тип "Полумесец"  
  Lot 3 - Доставка на брава тристранна с едностранна ключалка  

Published on Negometrix3

144013 PPS20-015 Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим Offer phase 27 Feb 2020 15:30 View
  Lot 1 - Обекти на територията на административни области София град и София-област  
  Lot 2 - Обекти на територията на административни области Перник, Кюстендил и Благоевград  
  Lot 3 - Обекти на територията на административни области Плевен, Ловеч, Враца, Монтана и Видин  

Published on Negometrix3

143216 PPD19-148_Доставка на арматура за проводници /кабелни обувки, съединители и накрайници/, след сключени рамкови споразумения Offer phase 28 Feb 2020 15:30 View

Published on Negometrix3

142775 PPD19-129_Доставка на предпазители и основи средно напрежение (СрН) Offer phase 9 Mar 2020 15:30 View
  Lot 1 - Доставка на предпазители и основи средно напрежение (СрН)  
  Lot 2 - Доставка на предпазители средно напрежение (СрН) за защита на напреженови измервателни трансформатори  

Published on Negometrix3

144793 PPS20-021 "Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на гр. София - ОЦ "Юг" - обособена позиция 4 по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPS 16-003" Offer phase 9 Mar 2020 15:30 View

Published on Negometrix3

143854 PPD20-004_Доставка на токови и напреженови измервателни трансформатори, след сключени рамкови споразумения Offer phase 12 Mar 2020 15:30 View

Published on Negometrix3

142545 PPS20-001 Отпечатване и доставка на констативни протоколи за нуждите на дирекция "Мерене и управление на данните" Offer phase 13 Mar 2020 15:30 View

Published on Negometrix3

141610 PPD19-139 Доставка на инструменти за осветление Selection phase 16 Mar 2020 15:30 View

Published on Negometrix3

143567 РРS20-009 "Оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ по отношение на конкретни инвестиционни обекти на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Offer phase 16 Mar 2020 15:30 View
1 of 2
Go to page

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2002.0, Page times (ms) Server init:17 load:2536 prerender:2726 Total:2736 Browser , (3.233.215.231 - 6)