Hide main menu

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Стефан Иванов

0887511149

stefan.ivanov@cez.bg

Company:

ЧЕЗ Разпределение България АД

Federal Employer Identification (FEI) Number: 130277958

Tax number: BG130277958

http://www.cez-rp.bg

Default address:
ЧЕЗ Разпределение България АД - адрес за контакт

Бенчмарк Бизнес Център, бул.Цариградско шосе 159, гр.София

1784 София

Bulgaria (BG)

Publication status No. Name Phase Participate until

Published on Negometrix

98345 PPC18-072 "Подмяна на средства за търговско измерване на електрическа енергия на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, след сключени рамкови споразумения след проведена открита процедура с реф. № PPС 15-118" Offer phase 20 Aug 2018 9:30 View

Published on Negometrix

94655 PPD18-066 Доставка на мобилни терминали Offer phase 23 Aug 2018 9:30 View
  Lot 1 - Доставка на мобилни терминали  
  Lot 2 - Доставка на мобилни терминали по проект № BG05M9OP001-1.003-2458-С02 "Подобряване качеството на предоставяните услуги чрез разкриване на нови работни места и професионално обучение в "ЧЕЗ Разпределение България" АД, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020  

Published on Negometrix

97912 PPC18-049 "Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София" Offer phase 24 Aug 2018 9:30 View

Published on Negometrix

98032 PPD18-061_Доставка на трансформаторно масло чрез покупка от стокова борса Offer phase 27 Aug 2018 9:30 View

Published on Negometrix

94400 PPD18-052_Доставка на трифазни статични електромери с клас на точност 1,0, многотарифни, за индиректно свързване, с дисплей и софтуер, с интегриран часовников превключвател Offer phase 30 Aug 2018 9:30 View

Published on Negometrix

96298 PPD18-057 Доставка на горива чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с кредитни карти на автомобилния парк на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Offer phase 30 Aug 2018 9:30 View

Published on Negometrix

98918 PPS18-059 "Комплексно проектиране, възстановяване на проектна документация, изследване на конструкциите и съставяне на становища за състоянието на сградите на целия сграден фонд на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Offer phase 10 Sep 2018 9:30 View

Published on Negometrix

98521 PPD18-079 Доставка на временни осигурителни линии с водачи, въжета, рингове (примки), сак за транспортиране и съхранение Offer phase 19 Sep 2018 9:30 View

Navigation

Register company

Forgotten password

Forgot username?

Need help using Negometrix? Visit our help center! Help
Negometrix Platform v4.5.1809.0, Page times (ms) Server init:0 load:530 prerender:717 Total:717 Browser , (54.224.11.137 - 206)