Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Стефан Иванов

0887511149

stefan.ivanov@cez.bg

Company:

ЧЕЗ Разпределение България АД

Federal Employer Identification (FEI) Number: 130277958

Tax number: BG130277958

http://www.cez-rp.bg

Default address:
ЧЕЗ Разпределение България АД - адрес за контакт

Бенчмарк Бизнес Център, бул.Цариградско шосе 159, гр.София

1784 София

Bulgaria (BG)

Published on No. Name Phase Participate until

Published on Negometrix3

120122 PPD19-044_Доставка на токови трансформатори 10 и 20kV, след сключени рамкови споразумения Offer phase 3 May 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

118322 PPD19-029_Доставка на композитни стълбове за въздушни електропроводни линии НН и СрН Offer phase 7 May 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

119427 PPS18-127 Денонощна 24 часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове Offer phase 8 May 2019 9:30 View
  Lot 1 - Денонощна, 24 часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област София-град  
  Lot 2 - Денонощна, 24 часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Софийска област  
  Lot 3 - Денонощна, 24 часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Перник  
  Lot 4 - Денонощна, 24 часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Кюстендил  
  Lot 5 - Денонощна, 24 часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Благоевград  
  Lot 6 - Денонощна, 24 часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Плевен  
  Lot 7 - Денонощна, 24 часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Ловеч  
  Lot 8 - Денонощна, 24 часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Враца  
  Lot 9 - Денонощна, 24 часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Видин  
  Lot 10 - Денонощна, 24 часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Монтана  
  Lot 11 - Денонощна, 24 часова охрана със СОТ на обект на територията на административна област Пазарджик, гр. Батак  

Published on Negometrix3

119968 PPD19-027_Доставка на товарови прекъсвачи СрН, след сключени рамкови споразумения Offer phase 8 May 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

120979 PPD19-042_Доставка на керамични изолатори, след сключени рамкови споразумения Offer phase 8 May 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

120976 PPD19-032_Доставка на метални електромерни табла за монтаж на открито, след сключени рамкови споразумения Offer phase 9 May 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

119827 PPD19-022_Доставка на електроизолационни ленти и ленти със специална употреба, след сключени рамкови споразумения Offer phase 10 May 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

120978 PPD19-041_Доставка на кабели 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с медни жила, след сключени рамкови споразумения Offer phase 13 May 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

120980 PPD19-043_Доставка на арматура за алуминиево-стоманени (AC) проводници, след сключени рамкови споразумения Offer phase 14 May 2019 9:30 View
  Lot 1 - Доставка на кербови съединители  
  Lot 2 - Доставка на токови и биметални клеми  
  Lot 3 - Доставка на стоманени куки за изолатори за стоманобетонни стълбове (СБС)  

Published on Negometrix3

120998 PPD19-047_Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП), след сключени рамкови споразумения Offer phase 17 May 2019 9:30 View
1 of 2
Go to page

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1904.0, Page times (ms) Server init:15 load:2781 prerender:2937 Total:2937 Browser , (18.215.159.156 - 206)