Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Стефан Иванов

0887511149

stefan.ivanov@cez.bg

Company:

ЧЕЗ Разпределение България АД

Federal Employer Identification Number (FEIN): 130277958

Tax number: BG130277958

http://www.cez-rp.bg

Default address:

Бенчмарк Бизнес Център, бул.Цариградско шосе 159, гр.София

1784 София

Bulgaria (BG)

Published on No. Name Phase Submission Deadline

Published on Negometrix3

139887 PPD19-135_Доставка на вертикални заземители, стоманена поцинкована шина и заземителни поцинковани плочи", след сключени рамкови споразумения Offer phase 20 Jan 2020 15:30 View

Published on Negometrix3

139888 PPD19-137_Доставка на разпределителни табла за ниско напрежение, след сключени рамкови споразумения Offer phase 22 Jan 2020 15:30 View
  Lot 1 - Доставка на главно трансформаторно табло за ниско напрежение  
  Lot 2 - Доставка на разпределителни табла за ниско напрежение  

Published on Negometrix3

139588 PPD19-138_Доставка на електромерни табла ниско напрежение (НН) за индиректно измерване Offer phase 29 Jan 2020 15:30 View

Published on Negometrix3

139886 PPD19-132_Доставка на триполюсни товарови прекъсвачи за монтиране на закрито, след сключени рамкови споразумения Offer phase 3 Feb 2020 15:30 View

Published on Negometrix3

141171 PPС19-142 "Проектиране, доставка и монтаж на нова комплектна разпределителна уредба 20 kV от модулен тип и цифрови защити за възлова разпределителна станция "Ферма Драгалевци" 20/20 kV, включително и въвеждане в режим на телемеханика" Offer phase 3 Feb 2020 15:30 View

Published on Negometrix3

137976 PPS19-127 Осигуряване на представители на сдружения на потребителите, с цел гарантиране интересите на клиентите, при съставяне на констативни протоколи за неточно измерване и/или неизмерване на използваната електрическа енергия Offer phase 4 Feb 2020 15:30 View

Published on Negometrix3

139348 РРС19-133 "Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи СрН и НН и ел. оборудване на ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със затруднен достъп или по заявление на територията на области Благоевград, Перник, Кюстендил и Плевен" Offer phase 13 Feb 2020 15:30 View

Published on Negometrix3

139350 РРS19-134 "Извършване на прекъсване и възстановяване на захранването с електрическа енергия на потребители, присъединени към електроразпределителната мрежа на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Offer phase 13 Feb 2020 15:30 View

Published on Negometrix3

123010 PPD_KC_19-030_Доставка на стоманорешетъчни стълбове Selection phase View

Published on Negometrix3

129513 PPD_KC_19-077_Доставка на центрофугални стоманобетонни стълбове Selection phase View

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1915.0, Page times (ms) Server init:4 load:2504 prerender:2709 Total:2719 Browser , (35.175.201.14 - 6)