Hide main menu

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Стефан Иванов

0887511149

stefan.ivanov@cez.bg

Company:

ЧЕЗ Разпределение България АД

Federal Employer Identification (FEI) Number: 130277958

Tax number: BG130277958

http://www.cez-rp.bg

Default address:
ЧЕЗ Разпределение България АД - адрес за контакт

Бенчмарк Бизнес Център, бул.Цариградско шосе 159, гр.София

1784 София

Bulgaria (BG)

Publication status No. Name Phase Participate until

Published on Negometrix

92300 PPS18-038 Избор на регистриран одитор по чл. 7 от ЗНФО, за извършване на независим финансов одит на самостоятелния и консолидирания годишен финансов отчет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, както и изготвяне на последващ одиторски доклад Offer phase 19 Jun 2018 9:30 View

Published on Negometrix

92220 PPD18-046_Доставка и монтаж на комплектни метални трансформаторни постове, след сключени рамкови споразумения Offer phase 20 Jun 2018 9:30 View

Published on Negometrix

92557 PPD18-060_Доставка на автоматични прекъсвачи НН с лят корпус, след сключени рамкови споразумения Offer phase 22 Jun 2018 9:30 View

Published on Negometrix

92063 РРС18-024 "Реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи средно и ниско напрежение" - на територията на град София и София област Offer phase 22 Jun 2018 9:30 View

Published on Negometrix

92064 РРС18-033 "Аварийни и планови строително-ремонтни работи по част архитектурно-строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България"АД - направление гр. София и София област" Offer phase 22 Jun 2018 9:30 View

Published on Negometrix

92065 РРС18-037 "Строително-монтажни работи за направа на ламаринени покриви на трафопостове, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, на територията на регион София и София област" Offer phase 25 Jun 2018 9:30 View

Published on Negometrix

94660 PPD18-039 Доставка на лекарствени и превързочни средства за окомплектоване на аптечки и аптечни чанти за "ЧЕЗ Разпределение България" АД Offer phase 26 Jun 2018 9:30 View

Published on Negometrix

93391 РРС18-025Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на ел. табла на имотна гран., на терит., обслужв.от ЧЕЗ Разпределение БългарияАД-обл. Перн.,Кюстенд.,Благоевгр.,Плев.,Враца,Ловеч,Монт. и Вид. Offer phase 5 Jul 2018 9:30 View

Published on Negometrix

94268 PPS 18-051 "Направа на просека по въздушни електропроводни линии средно напрежение на територията, обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Offer phase 13 Jul 2018 9:30 View

Published on Negometrix

93983 PPD18-029_Доставка на силиконови кабелни глави за монтиране на закрито, за екструдирани полиетиленови кабели 10 kV и 20 kV, студеносвиваеми и съединителни муфи за екструдирани полиетиленови кабели 10 kV и 20 kV, студеносвиваеми Offer phase 23 Jul 2018 9:30 View
  Lot 1 - Доставка на силиконови кабелни глави за монтиране на закрито, за екструдирани полиетиленови кабели 10 kV и 20 kV, студеносвиваеми  
  Lot 2 - Доставка на съединителни муфи за екструдирани полиетиленови кабели 10 kV и 20 kV, студеносвиваеми  

Navigation

Register company

Forgotten password

Forgot username?

Need help using Negometrix? Visit our help center! Help
Negometrix Platform v4.5.1807.0, Page times (ms) Server init:0 load:561 prerender:717 Total:733 Browser , (54.80.247.119 - 206)