Hide main menu

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Стефан Иванов

0887511149

stefan.ivanov@cez.bg

Company:

ЧЕЗ Разпределение България АД

Federal Employer Identification (FEI) Number: 130277958

Tax number: BG130277958

http://www.cez-rp.bg

Default address:
ЧЕЗ Разпределение България АД - адрес за контакт

Бенчмарк Бизнес Център, бул.Цариградско шосе 159, гр.София

1784 София

Bulgaria (BG)

Publication status No. Name Phase Participate until

Published on Negometrix

101285 PPD18-074_Доставка на токови измервателни трансформатори Selection phase 16 Oct 2018 9:30 View
  Lot 1 - – Доставка на токови измервателни трансформатори средно напрежение (СрН)  
  Lot 2 - Доставка на токови измервателни трансформатори ниско напрежение (НН)  

Published on Negometrix

101308 PPD18-073_Доставка на разпределителни табла за ниско напрежение Selection phase 16 Oct 2018 9:30 View
  Lot 1 - Доставка на главно трансформаторно табло за ниско напрежение  
  Lot 2 - Доставка на разпределителни табла за ниско напрежение  

Published on Negometrix

101373 PPS18-098 Оценяване съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор на енергийни обекти, геодезическо заснемане и изготвяне на технически паспорт, съгласно чл. 176а от ЗУТ на територията на области Враца, Ловеч, Плевен, Монтана и Видин Offer phase 18 Oct 2018 9:30 View

Published on Negometrix

101376 PPS18-099 "Извършване на последваща проверка на електромери, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Selection phase 18 Oct 2018 9:30 View

Published on Negometrix

105209 PPD18-093 Доставка на уреди за проверка качеството на доставяната електроенергия Offer phase 30 Oct 2018 10:30 View

Published on Negometrix

101632 PPD18-081 Периодична доставка на канцеларски материали за нуждите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Offer phase 5 Nov 2018 9:30 View
  Lot 1 - Доставка на канцеларски материали  
  Lot 2 - Доставка на канцеларски материали, съгласно списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП (запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП)  

Published on Negometrix

101607 PPS18-094 Сключване на групова рискова застраховка "Живот" и застраховка "Злополука" на служителите от мениджърския състав на "ЧЕЗ Разпределение България АД Offer phase 5 Nov 2018 9:30 View

Published on Negometrix

103367 PPD18-101_Доставка на кабели 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с медни жила Offer phase 5 Nov 2018 9:30 View

Published on Negometrix

103877 РРС18-104 "Изпълнение на строително-монтажни работи за ремонтни дейности в подстанции и прилежащите им съоръжения на територията обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България"АД - направление гр. София и София област" Offer phase 5 Nov 2018 9:30 View

Published on Negometrix

101178 PPS18-058 Ремонт и сервизно обслужване на МПС от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на регионите София и София Област Offer phase 6 Nov 2018 9:30 View
1 of 2
Go to page

Navigation

Forgotten password

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix? Visit our help center! Help
Negometrix Platform v4.5.1811.0, Page times (ms) Server init:0 load:826 prerender:1013 Total:1029 Browser , (54.145.83.79 - 205)