Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

129828 Реконструкция на бул. "Тодор Каблешков" от бул. "България" до ул. "Луи Айер", район "Триадица

Buyer

Столична община http://www.sofia.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Теодор Христов

029377366

t.hristov@sofia.bg

Information

Description:
Реконструкция  на  бул. "Тодор Каблешков" от  бул. "България" до ул. "Луи Айер", район "Триадица"В съответствие с изискването на чл.57, ал. 3 от ППЗОП, Ви уведомявам, че на 21.02.2020г. от 16:00 часа, в сградата на ул. Париж №3, зала 109 ще бъдат отворени пликовете "Предлагани ценови параметри" и оповестени ценовите предложения на допуснатите до този етап на горецитираната процедура участници.
Documents:

KCC Kableshkov.rar 316 Kb

Download

Документация - ФИНАЛ.docx 129 Kb

Download

Preview

ЕЕДОП.doc 208 Kb

Download

Preview

Обявление за поръчка.pdf 232 Kb

Download

Preview

Решение.pdf 149 Kb

Download

Preview

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация....pdf 211 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Published on:
5 Aug 2019 10:30
Offer phase:
2 Aug 2019 16:30 — 12 Sep 2019 16:30
Information about contract:

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2015.0, Page times (ms) Server init:4 load:109 prerender:114 Total:119 Browser , (35.153.39.7 - 6)