Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

166248 Testcoördinator - cluster MO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Jasmin Leito

010-2671050

j.leito@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Testcoördinator
 • Cluster: MO
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Wij zoeken een testcoördinator die zorgt voor de organisatie en goede uitvoering van test werkzaamheden van uit het Programma DIM (Doorontwikkeling informatiemanagement).
 • Werklocatie: Thuiswerken zodra weer mogelijk Timmerhuis
 • Startdatum: 4 januari 2021
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 36 - 40 uur
 • Duur opdracht: 30 april 2021
 • Verlengingsopties: 2 x 3 maanden
 • FSK: 11
 • Tariefrange: 75 - 85 euro per uur
 • Afwijkende werktijden: n.v.t.
 • Detavast: n.v.t.
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 52 (naar verwachting dinsdag 24 december). Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee
Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen. .
 
Documents:

Functieprofiel Testcoordinator (1).docx 68 Kb

Download

Preview

Programma Doorontwikkeling Informatiemanagement.docx 13 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
10 Dec 2020 15:00 — 18 Dec 2020 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2404.0, Page times (ms) Server init:5 load:70 prerender:70 Total:75 Browser , (100.28.0.143 - 6)