Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

166395 Assistent Projectleider OV, MIRT-verkenning Oeververbindingen - SO IBR

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Christie Barth

00

c.barth@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Assistent Projectleider OV
 • Cluster: SO
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Wij zoeken een assistent-projectleider, die inhoudelijk kan adviseren en bijsturen. Het initiatief neemt bij het opstellen van producten (bijvoorbeeld aanbestedingsdocumenten) en de toetsing van producten van ingenieursbureaus.
 
Je voert onderstaande taken uit:
 • Organiseren, voorbereiden, deelnemen en verslag leggen bij vergaderingen en andere activiteiten van de werkgroep OV;
 • Bewaken van de voortgang van de werkzaamheden en afgesproken acties van de werkgroep OV;
 • Bijsturen van de werkgroep OV als de voortgang of kwaliteit te wensen overlaat;
 • Inhoudelijke ondersteuning bij de organisatie van activiteiten met de omgeving (klankbordgroep of expertgroep);
 • Inhoudelijke ondersteuning bij het afstemmen van werkzaamheden van de OV-werkgroep met overige activiteiten binnen de MIRT-verkenning (bijvoorbeeld met de werkgroep inpassing, team mobiliteitsanalyses en het projectteam).
 • Begeleiden en aansturen van de ingenieursbureaus die de inhoudelijke werkzaamheden voor OV uitvoeren.
 • Voorbereiden van aanbestedingsdocumenten voor de 2e fase (beoordelingsfase) van  de verkenning.
 • Checken of de door de ingenieursbureaus opgeleverde producten voldoen aan de gestelde eisen, van goede kwaliteit zijn en bruikbaar zijn voor besluitvorming.
 
 • Werklocatie: Wilhelminakade 179,  voorlopig vooral vanuit huis
 • Startdatum: Z.s.m. naar verwachting eind januari 2021
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 16
 • Duur opdracht: 6 maanden
 • Verlengingsopties: 3 x 6 maanden
 • FSK: 11/12
 • Tariefrange: 75-100
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de periode van week 2/3. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 3 kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen. Indien meerdere offertes zijn toegestaan:
Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.


 
Documents:

Functieprofiel assistent-projectleider OV (002) Cvz (003).docx 124 Kb

Download

Preview

MIRT project oeververbindingen.docx 14 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
31 Dec 2020 17:00 — 15 Jan 2021 17:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2205.0, Page times (ms) Server init:0 load:84 prerender:89 Total:89 Browser , (3.238.136.36 - 7)