Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

68320 "Избор на изпълнител за дейностите по създаването и прилагането на комуникационна стратегия, визуална идентичност и творческа платформа за комуникация в хода на кампанията за създаване на ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ И КРАЙГРАДСКИТЕ ТЕРИТОРИИ"

Buyer

Столична община http://www.sofia.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Станислава Цветкова

029377530

s.tsvetkova@sofia.bg  

Information

Description:
Създаване и прилагане на комуникационна стратегия и реализация на кампания за популяризиране и взаимодействие с максимален брой публики във връзка със съставянето на ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ И КРАЙГРАДСКИТЕ ТЕРИТОРИИ. Дейностите, включени в предмета на настоящата обществена поръчка, са изброени в Техническата спецификация.

Уникален номер в РОП: 9066634
Documents:

Договор кампания_REV4.docx 50 Kb

Download

Preview

Информация за публикувана обява.pdf 160 Kb

Download

Preview

образци на документи 3_REV3.docx 37 Kb

Download

Preview

Обява_3.pdf 161 Kb

Download

Preview

техническа спецификация 3_REV3.doc 97 Kb

Download

Preview

Type:
Collection of offers
Published on:
25 Jul 2017 16:49
Offer phase:
25 Jul 2017 16:30 — 4 Aug 2017 16:30

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2108.0, Page times (ms) Server init:0 load:89 prerender:94 Total:99 Browser , (3.235.227.117 - 7)