Verberg menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

80579 Открита процедура за сключване на Рамково споразумение с предмет: "Изработване на подробни устройствени планове, схеми за поставяне на преместваеми обекти и/или рекламни елементи и подробни комуникационно-транспортни планове" по обособени позиции

Inkoper

Направление "Архитектура и градоустройство" към Столична Община http://www.sofia-agk.com/
Lead Buyer
Contactpersoon:
Gebruikersfoto

Елена Василева

02 9238 339

office@sofia-agk.com

Informatie

Beschrijving:
Открита процедура за сключване на Рамково споразумение с предмет: "Изработване на подробни устройствени планове, схеми за поставяне на преместваеми обекти и/или рекламни елементи и подробни комуникационно-транспортни планове" по обособени позиции

Обособени позиции:
  • Обособена позиция 1 - Изработване на подробни устройствени планове (ПУП);
  • Обособена позиция 2 - Изработване на работни устройствени планове (РУП);
  • Обособена позиция 3 - Изработване на Парцеларни планове (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии;
  • Обособена позиция 4 - Изработване на схеми за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане;
  • Обособена позиция 5 - Изработване на подробни комуникационно-транспортни планове (ПКТП) .

Приложени документи:
   1. Обявление за поръчка
   2. Решение за откриване на процедура
   3. Документация
   4. Образци от 1 до 6
   5. Образец 7
   6. Образец 8

Краен срок за подаване на оферти: 14.02.2018 г., 17:30 часа
Отваряне на оферти: 16.02.2018 г. 10:00 часа, на публично заседание на комисията в залата на етаж 3, сградата на Направление "Архитектура и градоустройство", ул. "Сердика" № 5, гр. София
 
Tender documenten:

1. Обявление за поръчка.pdf 1024 Kb

Download

Bekijk

2. Решение за откриване на процедура.pdf 132 Kb

Download

Bekijk

3. Документация.pdf 1177 Kb

Download

Bekijk

4. Образци 1-6.doc 269 Kb

Download

Bekijk

5. Образец 7 - ценово предложение.doc 119 Kb

Download

Bekijk

6. Образец 8 - проект на договор.doc 105 Kb

Download

Bekijk

Разяснение.pdf 18 Kb

Download

Bekijk

Type:
Vergrendelde offertefase
Datum:
2 jan 2018 12:09
Offertefase:
2 jan 2018 12:30 — 14 feb 2018 16:30

Percelen

Perceel 1 - Изработване на подробни устройствени планове (ПУП)  
Perceel 2 - Изработване на работни устройствени планове (РУП)  
Perceel 3 - Изработване на Парцеларни планове (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии  
Perceel 4 - Изработване на схеми за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане  
Perceel 5 - Изработване на подробни комуникационно-транспортни планове (ПКТП)  

Message board

Navigatie

Registreer Organisatie/ Register company

Wachtwoord vergeten

Hulp nodig? Bezoek onze supportpagina Help
Negometrix Platform v4.5.1802.0, Page times (ms) Server init:15 load:109 prerender:124 Total:124 Browser , (54.159.30.26 - 205)