Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

88493 "Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на училища и детски градини на територията на Столична община по 8 обособени позиции"

Buyer

Столична община http://www.sofia.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Станислава Цветкова

029377530

s.tsvetkova@sofia.bg  

Information

Description:
"Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на училища и детски градини на територията на Столична община по 8 обособени позиции":
  • Обособена позиция № 1: Основен ремонт/реконструкция и пристройка на асансьор на бивш филиал на Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън" (нова 33 Езикова гимназия "Света София", ул. "Русе" № 28, район "Илинден";
  • Обособена позиция № 2: Основен ремонт/реконструкция на 140 СОУ (ново 140 СУ) "Иван Богоров", ж.к. "Обеля-2", ул. "Дико Илиев" № 9, район "Връбница";
  • Обособена позиция № 3: Основен ремонт/реконструкция на 102 ОУ "Панайот Волов", ул. "Звезда" № 3, район "Надежда";
  • Обособена позиция № 4: Основен ремонт/реконструкция  на 113 СОУ (ново 113 СУ) "Сава Филаретов", бул. "Тодор Александров" № 117 (ул. "Пиротска" № 177), район "Илинден";
  • Обособена позиция №5: Пристройка на два и един етажа за четири групи, кухненски блок и административно-учебна част към ЦДГ № 53 (нова ДГ № 153) "Света троица", I етап - административно учебен корпус и изместване на съществуващ топлопровод и абонатна станция, II етап - двуетажен корпус за четири градински групи,  ул. "Цар Симеон" № 225, район "Илинден";
  • Обособена позиция № 6: Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 42 (нова ДГ № 42) "Чайка", ж.к. "Връбница - І" до бл. 507, район "Връбница";
  • Обособена позиция № 7: Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 90 "Веса Паспалеева" - сграда 1, ул. "Иван Момчилов" № 44, район "Надежда";
  • Обособена позиция № 8: Пристройка към 9-та Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин", учебен блок и многофункционален физкултурен салон, нови ВиК външни връзки, ел. захранване с кабел НН и топлозахранване - І етап и Енергийна ефективност на съществуваща сграда - ІІ етап, бул. "Патриарх Евтимий" № 35, район "Средец".
Documents:

2 AEG.rar 450145 Kb

Download

9FEG.rar 664681 Kb

Download

42ODZ.rar 484404 Kb

Download

53 CDG_OLD_part 1.rar 675699 Kb

Download

53 CDG_OLD_part 2.rar 74441 Kb

Download

102 SOU.rar 271636 Kb

Download

113SOU.rar 402939 Kb

Download

140SOU.rar 436063 Kb

Download

CDG 53_PRERABOTKA.rar 143085 Kb

Download

CD KS 8.RAR 1669 Kb

Download

Dokumentaciq_SMR 8OP_FINAL.docx 172 Kb

Download

Preview

ESPD-BG1.doc 235 Kb

Download

Preview

ODZ90,sgr.1.rar 476302 Kb

Download

Обявление за поръчка.pdf 308 Kb

Download

Preview

Решение за откриване.pdf 183 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Published on:
30 Mar 2018 16:59
Offer phase:
29 Mar 2018 8:00 — 29 Jun 2018 16:30
Information about contract:

Lots

Lot 1 - Основен ремонт/реконструкция и пристройка на асансьор на бивш филиал на Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън” (нова 33 Езикова гимназия „Света София”, ул. „Русе” № 28, район „Илинден”;  
Lot 2 - Основен ремонт/реконструкция на 140 СОУ (ново 140 СУ) „Иван Богоров”, ж.к. „Обеля-2”, ул. „Дико Илиев” № 9, район „Връбница”;  
Lot 3 - Основен ремонт/реконструкция на 102 ОУ „Панайот Волов”, ул. „Звезда” № 3, район „Надежда”;  
Lot 4 - Основен ремонт/реконструкция на 113 СОУ (ново 113 СУ) „Сава Филаретов”, бул. „Тодор Александров” № 117 (ул. „Пиротска” № 177), район „Илинден”;  
Lot 5 - Пристройка на два и един етажа за четири групи, кухненски блок и административно-учебна част към ЦДГ № 53 (нова ДГ № 153) „Света троица”,  
Lot 6 - Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 42 (нова ДГ № 42) „Чайка”, ж.к. „Връбница – І” до бл. 507, район „Връбница“;  
Lot 7 - Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 90 „Веса Паспалеева” - сграда 1, ул. „Иван Момчилов” № 44, район „Надежда”;  
Lot 8 - Пристройка към 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин”, учебен блок и многофункционален физкултурен салон  

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2011.0, Page times (ms) Server init:4 load:165 prerender:169 Total:175 Browser , (3.231.167.166 - 6)