Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

58084 Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на училища и детски градини на територията на Столична община, по 26 обособени позиции

Buyer

Столична община http://www.sofia.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Станислава Цветкова

029377530

s.tsvetkova@sofia.bg  

Information

Description:
Предметът на настоящата обществена поръчка е строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на училища и детски градини на територията на Столична община, по 26 обособени позиции.

Уникален номер на поръчката в РОП: 00087-2017-0030
Documents:

3 SOU_.rar 244857 Kb

Download

15 ODZ_.rar 242420 Kb

Download

15 SOU_.rar 268771 Kb

Download

16 OU_.rar 419253 Kb

Download

27 ODZ_.rar 150971 Kb

Download

42 ODZ_.rar 256803 Kb

Download

43 OU Hristo Smirnenski_.rar 568731 Kb

Download

51 ODZ_.rar 568505 Kb

Download

53 CDG_.rar 750137 Kb

Download

54 SOU_.rar 1221597 Kb

Download

57 и 147 OU_.rar 962246 Kb

Download

62 OU_.rar 477969 Kb

Download

70 OU_.rar 189582 Kb

Download

90 ODZ, sgrada 1_.rar 325940 Kb

Download

90 ODZ, sgrada 2.rar 352344 Kb

Download

101 SOU_.rar 1219382 Kb

Download

102 OU_.rar 141091 Kb

Download

113 SOU_.rar 218584 Kb

Download

115 ODZ_.rar 304805 Kb

Download

123 SOU_.rar 235425 Kb

Download

140 SOU_.rar 184176 Kb

Download

152 CDG_.rar 135520 Kb

Download

170 CDG_.rar 538263 Kb

Download

179 ODZ_.rar 758183 Kb

Download

bivsh filial AEG_.rar 327081 Kb

Download

Dokumentaciq 26 OP.docx 159 Kb

Download

Preview

KS.rar 5827 Kb

Download

Pristroika kum 9 FEG_.rar 541156 Kb

Download

Обявление за поръчка.pdf 378 Kb

Download

Preview

Решение за откриване на процедура.pdf 146 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Published on:
9 Mar 2017 17:35
Offer phase:
14 Mar 2017 14:00 — 2 May 2017 16:30
Information about contract:

Lots

Lot 1 - Основен ремонт/реконструкция на 70 ОУ „Св. Климент Охридски”, ул. „Адам Мицкевич” № 10, район „Връбница”;  
Lot 2 - Основен ремонт/реконструкция на 62 ОУ „Христо Ботев”, бул. „Ефрем Чучков” № 26, район „Връбница”;  
Lot 3 - Основен ремонт/реконструкция на 57-мо Спортно Училище „Св. Наум Охридски” и 147-мо ОУ, ул. „Д-р Калинков” № 40, район „Красна Поляна”;  
Lot 4 - Основен ремонт/реконструкция на 54 СОУ (ново 54 СУ) „Св. Иван Рилски”, ул. „Йордан Хаджиконстантинов – Джинот” № 38, район „Надежда”;  
Lot 5 - Основен ремонт/реконструкция и пристройка на асансьор на бивш филиал на Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“, (нова 33 Езикова гимназия „Света София”), ул. „Русе“ № 28, район „Илинден”;  
Lot 6 - Основен ремонт/реконструкция на 16 ОУ „Райко Жинзифов”, ул. „Дравски бой № 7”, район „Надежда”;  
Lot 7 - Основен ремонт/реконструкция на 15 СОУ (ново 15 СУ) „Адам Мицкевич”, ул. „Йордан Хаджиконстантинов – Джинот” № 68, район „Надежда”;  
Lot 8 - Основен ремонт/реконструкция на 140 СОУ (ново 140 СУ) „Иван Богоров”, ж.к. „Обеля-2”, ул. „Дико Илиев” № 9, pайон „Връбница”;  
Lot 9 - Основен ремонт/реконструкция на 123 СОУ (ново 123 СУ) „Стефан Стамболов”, ж.к. „Красна поляна”, ул. „Братин дол” № 26, район „Красна поляна”;  
Lot 10 - Основен ремонт/реконструкция на 113 СОУ (ново 113 СУ) „Сава Филаретов”, бул. „Тодор Александров” № 117 (ул. „Пиротска” № 177), район „Илинден”;  
Lot 11 - Основен ремонт /реконструкция на 102 ОУ „Панайот Волов”, ул. „Звезда” № 3, район „Надежда”;  
Lot 12 - Основен ремонт/реконструкция и внедряване на енергоспестяващи мерки на 101 СОУ (ново 101 СУ) „Бачо Киро” , ул. „Илинденско въстание” № 36, район „Надежда”;  
Lot 13 - Основен ремонт/реконструкция на 3 СОУ (ново 3 СУ) „Марин Дринов”, ул. „Хайдут Сидер” № 12, район „Илинден”;  
Lot 14 - Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 115 (нова ДГ № 115) „Осми март”, ул. „Осми март” № 28, район „Надежда”;  
Lot 15 - Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 170 (нова ДГ № 170) „Пчелица”, ул. „Любородие” № 4, район „Надежда”;  
Lot 16 - Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 15 (нова ДГ № 15) „Чучулига”, ул. „Св. Николай Чудотворец” № 4, район „Надежда”;  
Lot 17 - Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 179 (нова ДГ № 179) „Синчец”, ул „Кукуш” № 34, район „Илинден”;  
Lot 18 - Пристройка на два и един етажа за четири групи, кухненски блок и административно-учебна част към ЦДГ № 53 (нова ДГ № 153) „Света троица”  
Lot 19 - Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 27 (нова ДГ № 27) „Детска китка”, ул. „Възрожденска” № 19, район „Надежда”;  
Lot 20 - Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 90 „Веса Паспалеева” - сграда 2, ул. „Иван Момчилов” № 44, район „Надежда”;  
Lot 21 - Основен ремонт/реконструкция на ЦДГ № 152 „Връбница” (филиал на нова ДГ № 115 „Осми март”), ул. „Горни Порой” № 2, район „Надежда”;  
Lot 22 - Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 51 (нова ДГ № 51) „Щурче”, ул. „Цар Симеон” № 271, район „Илинден”;  
Lot 23 - Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 42 (нова ДГ № 42) „Чайка”, ж.к. „Връбница – I ”, до бл. 507, район „Връбница”;  
Lot 24 - Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 90 „Веса Паспалеева” - сграда 1, ул. „Иван Момчилов” № 44, район „Надежда”;  
Lot 25 - Преустройство и реконструкция на двуетажна общинска сграда с тавански помещения и пристройка на асансьор за училищен корпус към 43 ОУ „Христо Смирненски”, бул. „Сливница” № 45, район „Илинден”;  
Lot 26 - Пристройка към 9-та френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин”  

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2015.0, Page times (ms) Server init:4 load:275 prerender:280 Total:285 Browser , (18.234.247.75 - 6)