Verberg menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

68290 Избор на изпълнители за извършване на тематична група дейности относно проект "ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ И КРАЙГРАДСКИТЕ ТЕРИТОРИИ" по обособени позиции.

Inkoper

Столична община http://www.sofia.bg
Lead Buyer
Contactpersoon:
Gebruikersfoto

Станислава Цветкова

029377530

s.tsvetkova@sofia.bg  

Informatie

Beschrijving:
Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнители за обособените дейности,  във връзка със съставянето на ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ И КРАЙГРАДСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, съгласно технически спецификации, разработени въз основа на методически насоки за разработване на дългосрочна визия за развитието на София и крайградските територии.

Уникален номер в РОП: 9066632
 
Tender documenten:

Договор 1-7_REV4.docx 51 Kb

Download

Bekijk

Договор 8-14_REV4.docx 47 Kb

Download

Bekijk

Информация за публикувана в профила на купувача обява.pdf 161 Kb

Download

Bekijk

образци на документи 1_REV3.docx 45 Kb

Download

Bekijk

Обява_1.pdf 445 Kb

Download

Bekijk

техническа спецификация 1_REV3.doc 790 Kb

Download

Bekijk

Type:
Collection of offers
Datum:
25 jul 2017 16:34
Offertefase:
25 jul 2017 16:30 — 11 aug 2017 16:30

Percelen

Perceel 1 - „Избор на изпълнител за дейностите по подготвителна изследователска работа по тематична група ХОРА“  
Perceel 2 - „Избор на изпълнител за дейностите по подготвителна изследователска работа по група теми ИДЕНТИЧНОСТ И КУЛТУРА“  
Perceel 3 - „Избор на изпълнител за дейностите по подготвителна изследователска работа по група теми ТРАНСПОРТ“  
Perceel 4 - „Избор на изпълнител за дейностите по подготвителна изследователска работа по група теми ОКОЛНА СРЕДА“  
Perceel 5 - „Избор на изпълнител за дейностите по подготвителна изследователска работа по група теми ГРАДСКА СРЕДА“  
Perceel 6 - „Избор на изпълнител за дейностите по подготвителна изследователска работа по група теми ИКОНОМИКА“  
Perceel 7 - „Избор на изпълнител за дейностите по подготвителна изследователска работа по група теми УПРАВЛЕНИЕ“  
Perceel 8 - „Избор на изпълнител на мониторинг на аспектите МАРКЕТИНГ и ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“  
Perceel 9 - „Избор на изпълнител на мониторинг на аспектите ТЕХНОЛОГИИ“  
Perceel 10 - „Избор на изпълнител на мониторинг на аспектите УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ и ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГИС“  
Perceel 11 - Избор на изпълнител на мониторинг на аспектите СОЦИОЛОГИЯ  
Perceel 12 - Избор на изпълнител на мониторинг на аспектите УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ  
Perceel 13 - Избор на изпълнител на мониторинг на аспектите ПРАВО И НОРМАТИВНА БАЗА  
Perceel 14 - Избор на изпълнител на мониторинг на аспектите ОКОЛНА СРЕДА  

Message board

Navigatie

Registreer Organisatie/ Register company

Wachtwoord vergeten

Hulp nodig? Bezoek onze supportpagina Help
Negometrix Platform v4.5.1802.0, Page times (ms) Server init:0 load:109 prerender:124 Total:124 Browser , (54.159.30.26 - 206)