Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

68290 Избор на изпълнители за извършване на тематична група дейности относно проект "ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ И КРАЙГРАДСКИТЕ ТЕРИТОРИИ" по обособени позиции.

Buyer

Столична община http://www.sofia.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Станислава Цветкова

029377530

s.tsvetkova@sofia.bg  

Information

Description:
Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнители за обособените дейности,  във връзка със съставянето на ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ И КРАЙГРАДСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, съгласно технически спецификации, разработени въз основа на методически насоки за разработване на дългосрочна визия за развитието на София и крайградските територии.

Уникален номер в РОП: 9066632
 
Documents:

Договор 1-7_REV4.docx 51 Kb

Download

Preview

Договор 8-14_REV4.docx 47 Kb

Download

Preview

Информация за публикувана в профила на купувача обява.pdf 161 Kb

Download

Preview

образци на документи 1_REV3.docx 45 Kb

Download

Preview

Обява_1.pdf 445 Kb

Download

Preview

техническа спецификация 1_REV3.doc 790 Kb

Download

Preview

Type:
Collection of offers
Published on:
25 Jul 2017 16:34
Offer phase:
25 Jul 2017 16:30 — 11 Aug 2017 16:30

Lots

Lot 1 - „Избор на изпълнител за дейностите по подготвителна изследователска работа по тематична група ХОРА“  
Lot 2 - „Избор на изпълнител за дейностите по подготвителна изследователска работа по група теми ИДЕНТИЧНОСТ И КУЛТУРА“  
Lot 3 - „Избор на изпълнител за дейностите по подготвителна изследователска работа по група теми ТРАНСПОРТ“  
Lot 4 - „Избор на изпълнител за дейностите по подготвителна изследователска работа по група теми ОКОЛНА СРЕДА“  
Lot 5 - „Избор на изпълнител за дейностите по подготвителна изследователска работа по група теми ГРАДСКА СРЕДА“  
Lot 6 - „Избор на изпълнител за дейностите по подготвителна изследователска работа по група теми ИКОНОМИКА“  
Lot 7 - „Избор на изпълнител за дейностите по подготвителна изследователска работа по група теми УПРАВЛЕНИЕ“  
Lot 8 - „Избор на изпълнител на мониторинг на аспектите МАРКЕТИНГ и ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“  
Lot 9 - „Избор на изпълнител на мониторинг на аспектите ТЕХНОЛОГИИ“  
Lot 10 - „Избор на изпълнител на мониторинг на аспектите УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ и ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГИС“  
Lot 11 - Избор на изпълнител на мониторинг на аспектите СОЦИОЛОГИЯ  
Lot 12 - Избор на изпълнител на мониторинг на аспектите УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ  
Lot 13 - Избор на изпълнител на мониторинг на аспектите ПРАВО И НОРМАТИВНА БАЗА  
Lot 14 - Избор на изпълнител на мониторинг на аспектите ОКОЛНА СРЕДА  

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2108.0, Page times (ms) Server init:5 load:151 prerender:151 Total:156 Browser , (3.235.227.117 - 7)