Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

94312 "Изпълнение на мерки за информация и комуникация в рамките на проект "Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София"

Buyer

Столична община http://www.sofia.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Даниела Младенова

02 9377252

dmitkova@sofia.bg

Information

Description:
"Изпълнение на мерки за информация и комуникация в рамките на проект "Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014- 2020, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020"
Documents:

Deklaraciq lichni danni.docx 14 Kb

Download

Preview

Документация.doc 853 Kb

Download

Preview

ЕЕДОП.doc 196 Kb

Download

Preview

обвление.pdf 262 Kb

Download

Preview

Приложение №1 Методика за оценка.docx 24 Kb

Download

Preview

решение.pdf 172 Kb

Download

Preview

Техническа спецификация.docx 44 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Published on:
8 Jun 2018 4:46
Offer phase:
7 Jun 2018 10:00 — 12 Jul 2018 10:30

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1901.0, Page times (ms) Server init:15 load:78 prerender:93 Total:93 Browser , (34.228.55.57 - 206)