Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

127884 "Доставка и монтаж на кухненска техника и оборудване за нуждите на Общинско предприятие "Социален патронаж", в две обособени позиции

Buyer

Столична община http://www.sofia.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Веселина Мутафчийска

029377252

v.mutafchijska@sofia.bg

Information

Description:
"Доставка и монтаж на кухненска техника и оборудване за нуждите на Общинско предприятие "Социален патронаж", в две обособени позиции:
Обособена позиция № 1 "Доставка и монтаж на кухненска техника и оборудване"
Обособена позиция № 2 "Доставка и монтаж на 1 брой професионална съдомиялна машина"
 
Документация и Техническа спецификация по ОП 1 след Решение за одобрение на Обявление за изменение
Documents:

Документация и образци на документи.docx 120 Kb

Download

Preview

Документация и образци на документи след изменение.docx 120 Kb

Download

Preview

ЕЕДОП.doc 235 Kb

Download

Preview

Обявление за поръчка.pdf 228 Kb

Download

Preview

Решение за откриване на процедура.pdf 149 Kb

Download

Preview

Техническа_спецификация_по_ОП_1_след_изменение.pdf 5340 Kb

Download

Preview

Техническа спецификация по ОП 1.pdf 253 Kb

Download

Preview

Техническа спецификация по ОП 2.pdf 60 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Published on:
12 Jul 2019 12:59
Offer phase:
9 Jul 2019 17:00 — 2 Sep 2019 16:30
Information about contract:

Lots

Lot 1 - „Доставка и монтаж на кухненска техника и оборудване“  
Lot 2 - „Доставка и монтаж на 1 брой професионална съдомиялна машина“  

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2011.0, Page times (ms) Server init:4 load:112 prerender:112 Total:117 Browser , (3.231.167.166 - 6)