Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

88477 Избор на изпълнители за провеждане на проучвания, анализ и консолидация на събраната информация, финализиране на темите, създаване на съдържание и структура, както и определяне на цели за "Визия за развитие на София и крайградските територии"

Buyer

Столична община http://www.sofia.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Елена Анастасова

029377246

e.anastasova@sofia.bg

Information

Description:
Избор на изпълнители за провеждане на проучвания, анализ и консолидация на събраната информация, финализиране на темите, създаване на съдържание и структура, както и определяне на цели за "Визия за развитие на София и крайградските територии" по обособени позиции:
1. Избор на изпълнител за провеждане на проучвания, анализ и консолидация на събраната информация, и финализиране на съдържанието на темите в тематична група ХОРА.
2. Избор на изпълнител за провеждане на проучвания, анализ и консолидация на събраната информация, и финализиране на съдържанието на темите в тематична група ИДЕНТИЧНОСТ И КУЛТУРА.
3. Избор на изпълнител за провеждане на проучвания, анализ и консолидация на събраната информация, и финализиране на съдържанието на темите в тематична група ТРАНСПОРТ.
4. Избор на изпълнител за провеждане на проучвания, анализ и консолидация на събраната информация, и финализиране на съдържанието на темите в тематична група ОКОЛНА СРЕДА.
5. Избор на изпълнител за провеждане на проучвания, анализ и консолидация на събраната информация, и финализиране на съдържанието на темите в тематична група ГРАДСКА СРЕДА.
6. Избор на изпълнител за провеждане на проучвания, анализ и консолидация на събраната информация, и финализиране на съдържанието на темите в тематична група ИКОНОМИКА
7. Избор на изпълнител за провеждане на проучвания, анализ и консолидация на събраната информация, и финализиране на съдържанието на темите в тематична група УПРАВЛЕНИЕ.
Documents:

03-Техническа спецификация-обособена позиция-1.pdf 315 Kb

Download

Preview

03-Техническа спецификация-обособена позиция-2.pdf 323 Kb

Download

Preview

03-Техническа спецификация-обособена позиция-3.pdf 311 Kb

Download

Preview

03-Техническа спецификация-обособена позиция-4.pdf 431 Kb

Download

Preview

03-Техническа спецификация-обособена позиция-5.pdf 231 Kb

Download

Preview

03-Техническа спецификация-обособена позиция-6.pdf 449 Kb

Download

Preview

03-Техническа спецификация-обособена позиция-7.pdf 762 Kb

Download

Preview

Документация.docx 171 Kb

Download

Preview

ЕЕДОП.doc 203 Kb

Download

Preview

Методика за оценка.pdf 198 Kb

Download

Preview

Обявление за поръчка.pdf 321 Kb

Download

Preview

Решение.pdf 195 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Published on:
30 Mar 2018 8:26
Offer phase:
28 Mar 2018 16:00 — 18 May 2018 16:30
Information about contract:

Lots

Lot 1 - Избор на изпълнител за провеждане на проучвания, анализ и консолидация на събраната информация, и финализиране на съдържанието на темите в тематична група ХОРА.  
Lot 2 - Избор на изпълнител за провеждане на проучвания, анализ и консолидация на събраната информация, и финализиране на съдържанието на темите в тематична група ИДЕНТИЧНОСТ И КУЛТУРА.  
Lot 3 - Избор на изпълнител за провеждане на проучвания, анализ и консолидация на събраната информация, и финализиране на съдържанието на темите в тематична група ТРАНСПОРТ.  
Lot 4 - Избор на изпълнител за провеждане на проучвания, анализ и консолидация на събраната информация, и финализиране на съдържанието на темите в тематична група ОКОЛНА СРЕДА.  
Lot 5 - Избор на изпълнител за провеждане на проучвания, анализ и консолидация на събраната информация, и финализиране на съдържанието на темите в тематична група ГРАДСКА СРЕДА.  
Lot 6 - Избор на изпълнител за провеждане на проучвания, анализ и консолидация на събраната информация, и финализиране на съдържанието на темите в тематична група ИКОНОМИКА  
Lot 7 - Избор на изпълнител за провеждане на проучвания, анализ и консолидация на събраната информация, и финализиране на съдържанието на темите в тематична група УПРАВЛЕНИЕ.  

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2404.0, Page times (ms) Server init:6 load:126 prerender:136 Total:141 Browser , (100.28.0.143 - 7)